Numrat për donacione

FONDACIONET

Numrat për donacione

Numrat për donacione hapen me qëllim që të ndihmohet për shërimin apo për operimin e personave të cilët nuk kanë mjete materiale të mjaftueshme.

Dokumentet e nevojshme për hapjen e numrit për donacione

  • Kërkesë - person juridik
  • Kërkesë - person fizik
  • Letërnjoftimi i shtruesit, nëse është i mitur letërnjoftimin e prindit i cili e shtron kërkesën në emër të tij
  • Certifikatë nga regjistri i lindjeve
  • Llogari transaksionare në të cilën do të transferohen paratë e mbledhura
  • Profakturë me shumën e nevojshme për mjekim ose operim
  • Dokumentacion mjekësor ( konstatim, mendim, diagnozë)

Dokumentacioni i plotë dorëzohet në arkivin e Telekomit:

Аdresa: Kej 13 Noemvri numër 6, 1000 Shkup

E-аdresa: FoundationTelekomforMacedonia@telekom.mk

Verzioni desktop