LAJMËRIME PËR MEDIUMET

06.06.2024

Telekomiu bën thirrje të rinjve të jenë pjesë e “Verës për t’u mbajtur mend”

“Verë për t’u mbajtur mend” është një ngjarje e krijuar për të rinjtë nga vendet e Evropës ku Dojçe Telekom është prezent, për t'u ofruar qasje në një shumëllojshmëri eksperiencash muzikore gjatë verës. Qëllimi është që të rinjtë nga e gjithë Evropa të lidhen me njëri-tjetrin përmes 10.000

14.05.2024

5G telefon i zgjuar për çdo xhep dhe për çdo moment: Mbërrijnë T Phone 2 dhe T Phone 2 Pro

Kampioni për çmimin dhe performancën e tij hyn në gjeneratën e ardhshme: perdja ngrihet përpara T Phone 2 dhe T Phone 2 Pro.

30.04.2024

Makedonski Telekom vazhdon me rritje të fuqishme financiare edhe në tre muajt e parë të vitit 2024

Makedonski Telekom e filloi vitin 2024 me rritje të fortë financiare në fund të tremujorit të parë. Funksionimi i suksesshëm vijon si rezultat i fokusit në modernizimin dhe zgjerimin e rrjetit, duke qenë pionierë në lansimin e teknologjive të reja dhe përkushtimin ndaj përvojës më të mirë për abonuesit

Informata

30.05.2024

Njoftim për marrëveshje me një palë të interesuar

Në pajtim me nenin 460-ç të Ligjit për Shoqëritë tregtare, Makedonski Telekom SHA – Shkup (në tekstin e mëtejmë: “Makedonski Telekom” apo “Shoqëria”) njofton se me

24.10.2023

Njoftim për marrëveshje me një palë të interesuar

Në pajtim me nenin 460-ç të Ligjit për Shoqëritë tregtare, Makedonski Telekom SHA – Shkup (në tekstin e mëtejmë: “Makedonski Telekom” apo “Shoqëria”)

19.07.2022

Makedonski Telekom do ta bëjë pagesën e dividendit për vitin 2021

Rritja e dividendit dhe kontributit të dividendit për aksion

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Verzioni desktop