LAJMËRIME PËR MEDIUMET

19.05.2022

Butoni urgjent – teknologjia që shpëton jetë

Me rastin e 17 Majit, Ditës së telekomunikimeve, Fondacioni Telekom për Maqedoninë dhe Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë paralajmëruar partneritet për mbështetje të popullatës më të moshuar, me ndihmën e teknologjisë.

09.05.2022

Telekom Electronic Beats e promovon botën virtuale të vet „Beatland“ në Roblox

Metauniversi i Telekom Electronic Beats në të cilin janë vendosur një klub, një kinema dhe një dyqan muzikor do të promovohet sot në platformën Roblox

06.05.2022

Partneritet i ri i UNICEF-it dhe Fondacionit Telekomi për Maqedoninë

Partneriteti do të mbështesë nisma të reja për të rinjtë në përballjen me sfidat më të mëdha të gjeneratës së tyre.

Informata

27.04.2022

NJOFTIM PËR MARRËVESHJE ME PALËN E INTERESUAR

Në pajtim me nenin 460-g të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Makedonski Telekom SHA – Shkup (në tekstin e mëtejmë: “Makedonski Telekom” apo “Shoqëria”) njofton se me Vendimin e Këshillit të drejtorëve të Makedonski Telekomit të marrë në takimin e rregullt më 15.12.2021.

23.11.2021

Makedonski Telekom vazhdon me ndërtimin e rrjetit 5G

Makedonski Telekom vazhdon me modernizimin e rrjetit celular dhe zëvendësimin e pajisjeve me teknologji

26.10.2021

Me modernizim të vazhdueshëm të rrjetit celular Telekom përgatitet për 5G

I njoftojmë abonuesit se modernizimi i rrjetit celular vazhdon derisa ta mbulojmë

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas