LAJMËRIME PËR MEDIUMET

31.01.2023

Ndahet çmimi kryesor – Opel Astra nga loja shpërblyese e Telekomit: „Telekomi shpërblen“

Në lojën shpërblyese e cila vijoi nga 21.11.2022 deri më 09.01.2023 morën pjesë 52 000 abonues pripejd dhe postpejd privatë, duke u regjistruar falas përmes aplikacionit Telekom MK, ndërsa çdo pjesëmarrës i regjistruar ka fituar internet celular prej 5 GB.

27.01.2023

Kanalet për fëmijë dizni tani në dispozicion edhe në Maqedoni Përmes Makedonski Telekomit

Disney Channel dhe Disney Junior vendosen përmes Makedonski Telekomit, operatori më i madh në Maqedoni. Si pjesë e marrëveshjes së re midis kompanisë Uollt Dizni dhe Makedonski Telekomit, nga marsi i vitit 2023 gjithashtu do të jenë në dispozicion edhe: National Geographic on Demand dhe myBabyTV.

25.11.2022

Telekomi i mbolli 25 000 fidane të reja dhe i grumbulloi 12 000 pajisje të vjetra celulare

Makedonski Telekom në mars të këtij viti e filloi inicitivën ekologjike - "Së bashku për mbrojtjen e mjedisit jetësor" për reduktimin e mbetjeve elektronike dhe rikthimin e sipërfaqeve të gjelbra.

Informata

19.07.2022

Makedonski Telekom do ta bëjë pagesën e dividendit për vitin 2021

Rritja e dividendit dhe kontributit të dividendit për aksion

27.04.2022

NJOFTIM PËR MARRËVESHJE ME PALËN E INTERESUAR

Në pajtim me nenin 460-g të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Makedonski Telekom SHA – Shkup (në tekstin e mëtejmë: “Makedonski Telekom” apo “Shoqëria”) njofton se me Vendimin e Këshillit të drejtorëve të Makedonski Telekomit të marrë në takimin e rregullt më 15.12.2021.

23.11.2021

Makedonski Telekom vazhdon me ndërtimin e rrjetit 5G

Makedonski Telekom vazhdon me modernizimin e rrjetit celular dhe zëvendësimin e pajisjeve me teknologji

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas