Македонски Телеком на домашните оператори и даватели на услуги им нуди широко портфолио на регулирани телекомуникациски услуги како интерконекција, услуги за пристап на мрежа и др. и комерцијални големопродажни услуги како големопродажна ADSL услуга, комутиран транзит, податочни и IP услуги и др.

Познат како доверлив и кориснички-ориентиран партнер, Македонски Телеком континуирано го иновира продуктното портфолио и го прилагодува на потребите на домашните оператори и регулативата.

Благодарение на врвната мрежната инфраструктура и високо доверливите меѓународни  терестријални и сателитски врски, Македонски Телеком обезбедува високо квалитетни услуги, поради што е претпочитан давател на телекомуникациски услуги во Република Северна Македонија.

Контакт и информации: e-mail: dcbc@telekom.mk

Десктоп верзија