Информации

28.04.2022

ЈАВЕН ПОВИК за свикување на Годишно Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Собрание на Друштвото со Јавен повик,

27.04.2022

Известување за зделка со заинтересирана страна

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на Одборот на директори на Македонски Телеком донесена на редовниот состанок на 15.12.2021.

20.12.2021

ЈАВЕН ПОВИК за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

22.11.2021

Македонски Телеком продолжува со градење на 5G мрежата

Македонски Телеком продолжува со модернизација на мобилната мрежа и замена на опремата со најнова технологија

22.10.2021

Со континуирана модернизација на мобилната мрежа Телеком се подготвува за 5G

Македонски Телеком продолжува со модернизација на мобилната мрежа

123 ... 101