Информации

24.10.2023

Известување за зделка со заинтересирана страна

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”)

31.08.2023

Македонски Телеком во сeптември ќе исплати дивиденда за 2022 година

Стабилен растечки тренд на вредноста на акцијата

17.08.2023

Информација за корисници - Оштетени магистрални оптички кабли на Телеком на повеќе локации

Ги известуваме корисниците дека утрово беа оштетени главни магистрални оптички кабли на Телеком на повеќе локации во Кумановскиот и Струмичкиот регион преку кои поминува голем дел од мобилниот и фиксен сообраќај.

19.07.2022

Македонски Телеком ќе исплати дивиденда за 2021 година

Зголемување на дивидендата и дивидендниот принос по акција

27.04.2022

Известување за зделка со заинтересирана страна

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на Одборот на директори на Македонски Телеком донесена на редовниот состанок на 15.12.2021.

123 ... 101

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на Одборот на директори на Македонски Телеком донесена на редовниот состанок на 22.03.2023 година, одобрено е склучување на Рамковен договор за соработка и услуги за PSL од деловен центар за компетенции со Маѓар Телеком, како зделка со заинтересирана страна со оглед дека Маѓар Телеком е единствен акционер на Каменимост Комуникации АД, акционер кој поседува 56,67% од вкупниот број на акции со право на глас издадени од Македонски Телеком.

 

Овој  договор е склучен на ден 20.10.2023 година за период од 4 години заклучно до 31.12.2026 година со цел да овозможи поддршка на услуги од PSL Int во врска со PSL Int BCC услуги.

Вредноста на договорот е до 60.000 евра, а неговата реализација и соодветните исплати од страна на Македонски Телеком кон Маѓар Телеком ќе се вршат до 31 декември 2026 година.


Десктоп верзија