Информации

31.08.2023

Македонски Телеком во сeптември ќе исплати дивиденда за 2022 година

Стабилен растечки тренд на вредноста на акцијата

17.08.2023

Информација за корисници - Оштетени магистрални оптички кабли на Телеком на повеќе локации

Ги известуваме корисниците дека утрово беа оштетени главни магистрални оптички кабли на Телеком на повеќе локации во Кумановскиот и Струмичкиот регион преку кои поминува голем дел од мобилниот и фиксен сообраќај.

19.07.2022

Македонски Телеком ќе исплати дивиденда за 2021 година

Зголемување на дивидендата и дивидендниот принос по акција

27.04.2022

Известување за зделка со заинтересирана страна

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на Одборот на директори на Македонски Телеком донесена на редовниот состанок на 15.12.2021.

22.11.2021

Македонски Телеком продолжува со градење на 5G мрежата

Македонски Телеком продолжува со модернизација на мобилната мрежа и замена на опремата со најнова технологија

123 ... 101
Десктоп верзија