Informata

26.02.2008

Kumtesë publike

Bordi i Drejtorëve në SHA Telekomi Maqedon, në mbledhjen e sotme të jashzakonshme, e aprovoi Llogarinë Vjetore të Grupacionit MT për vitin 2007, në përputh

08.02.2008

Kumtesë publike

Përkitazi kërkesave të shfrytëzuesve, dhe si rezultat i suksesit të jashtëzakonshëm të ofertave në rrjedhë, Bordi i drejtorëve i SHA Telekomunika

29.01.2008

Kumtesë publike

Bordi i drejtorëve i SHA Telekomunikacioni i Maqedonisë në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur sot e miratoi dorëheqjen e z.Zoran Narashanov nga funksioni Drejtor krye

Verzioni desktop