iso

ISO СЕРТИФИКАТИ

Македонски Телеком официјално се здоби со признание за квалитетот во својата работа во однос на корисниците, партнерите и заинтересираните страни со воведување на повеќе ISO сертификати во последните неколку години.

ISO сертификацијата на Македонски Телеком му обезбедува конкурентска предност на македонскиот телекомуникациски пазар, но и зголемување на ефективноста и ефикасноста во работењето на секој поединец во компанијата.

iso

Делокругот на ISO 14001:2015 е следниот:

Инженеринг, продажба и малопродажба на телекомуникациски, ИТ и електронски услуги, опрема и системи.

iso Pdf документ
iso

Делокругот на ISO 9001:2015 е следниот:

Дизајн, развој, имплементација, продажба и обезбедување на фиксни и мобилни телекомуникациски, ИТ и електронски услуги, опрема и системи. Продажба на додатоци и сервис на мобилни телефони.

iso Pdf документ
iso

Делокругот на ISO 27001:2022 е следниот:

Дизајн, развој, имплементација, продажба и обезбедување на фиксни и мобилни телекомуникациски, ИТ и електронски услуги, опрема и системи. Продажба на додатоци и сервис на мобилни телефони.

iso Pdf документ
iso

Делокруг на ISO 20000-1:2018 е следниот:

Управување со услуги за продажба и обезбедување на телекомуникациски услуги, ИКТ, системска интеграција, мобилни податочни услуги и ИКТ опрема за деловни корисници.

iso Pdf документ
iso

Делокруг на ISO 22301:2019 е следниот:

Системот за Управување со континуитет во деловното работење го поддржува обезбедувањето на критични комерцијални мобилни и фиксни телекомуникациски услуги, ИТ и електронски услуги.

iso Pdf документ
iso

Делокруг на ISO 45001:2018 е следниот:

Дизајн, развој, имплементација, продажба и обезбедување на фиксни и мобилни телекомуникациски, ИТ и електронски услуги.

iso Pdf документ

Политика за животна средина на Македонски Телеком АД – Скопје

Политика за животна средина на Македонски Телеком АД – Скопје, како водечки оператор во областа на телекомуникациските услуги во земјата, ја превзема одговорноста и се обврзува да го почитува законот за животна средина и друга регулатива поврзана со животната средина и да се залага за постојано подобрување на влијанието на компанијата врз животната средина.

Во согласност со тоа, Македонски Телеком го смета за најважно извршувањето на своето работење со свесност за своето влијание врз животната средина и затоа ќе се труди ваквиот став да го примени во целост во сите свои операции, грижејќи се да ги изведува своите активности на национално ниво како “Одговорен Граѓанин”.

Преземи документ

Политика за квалитет на Македонски Телеком АД – Скопје

Преземи документ

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија