Informata

16.09.2020

Dorëzimi i faturave sërish përmes arkivit të Makedonski Telekom

Në pajtim me Dekretin me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Tatimin e Vlerës së Shtuar gjatë gjendjes së jashtëzakonshme

02.04.2020

Abonuesit do t’i marrin faturat në mënyrë elektronike

Në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme, qeveria solli dekret me fuqi ligjore për zbatimin e faturave elektronike. Me dekretin, i cili është sjellë si masë për parandalim, do të shmanget përgatitja

29.05.2019

Njoftim për marrëveshje me palën e interesuar ОТА

Në pajtim me nenin 460-g të Ligjit për shoqëritë tregtare dhe Vendimin e Këshillit të drejtorëve të Makedonski Telekom SHA - Shkup

28.05.2019

Telekomidhe partneri Microsoft liderë të inovacioneve cloud

Cloud shërbime për abonues të mëdhenj për punë më efikase dhe rritje të biznesit

15.03.2019

Hapet dyqani i dytë i rinovuar i Telekomit në Tetovë

Zbritje prej 3.000 denarë për blerjen e smartfonit për abonuesit e tarifave Smart M dhe Magenta 1 M, si edhe për ata që do të vendosin të blejnë pajisje me shfrytëzimin e Buxhetit familjar

1234 ... 86
Verzioni desktop