Regjistrimi i domenit

Makedonski Telekom – regjistrar i autorizar i domeneve .mk

Regjistrimin e domeneve të ri dhe riregjistrimin e domeneve ekzistues .mk mund ta bëni edhe në Makedonski Telekom, i cili me liberalizimin e tregut, u bë regjistrar i autorizuar për menaxhimin me .mk domene.

Përveç regjistrimit të domeneve primare .mk, Makedonski Telekom është i autorizuar edhe për regjistrimin e domeneve sekondare:edu.mk, org.mk, com.mk, net.mk, inf.mk.

Çka nevojitet për regjistrimin dhe riregjistrimin e parë të domenit

  • Kërkesë të plotësuar me të dhëna të besueshme, me vulë dhe të nënshkruar nga personi i autorizuar i subjektit juridik, respektivisht nga personi regjistrant nëse bëhet fjalë për person fizik.
  • Duhet që të parashtroni letërnjoftimin, nëse jeni shfrytëzues privat, ose Ekstrakt nga Regjistri qendror, nëse jeni shfrytëzues afarist.
  • Ekstrakti nga regjistri qendror (gjendja momentale e subjektit juridik) i cili duhet të jetë origjinal dhe jo më i vjetër se 6 muaj (në rast se nuk ka vulë nga ana e regjistruesit).

Ku të aplikoni?

Dokumentacionin e nevojshëm për regjistrim dhe riregjistrim të domenit mund ta dorëzoni në Telekom shitoren më të afërt ose tek agjenti ynë shitës.

Çmimet

Kurseni kohë dhe të holla dhe regjistroni domenin tuajin për periudhë më të gjatë se një vit.

  • Çmime pa TVSH
  • Çmime me TVSH

Abonimi vjetor i domenit

Ne ofrojmë regjistrim dhe ri-regjistrim njëvjeçar falas për përdoruesit e shërbimit dhe produkteve të web hosting: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, si dhe për shërbimet e të dhënave.
Abonimi i domenit përfshin gjithashtu rinovimin e domenit.

599,00 706,82
denarë

Abonim dyvjeçar i domenit

Ne ofrojmë regjistrim dhe ri-regjistrim njëvjeçar falas për përdoruesit e shërbimit dhe produkteve të web hosting: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, si dhe për shërbimet e të dhënave.
Abonimi i domenit përfshin gjithashtu rinovimin e domenit.

999,00 1.178,82
denarë

Abonim trevjeçar i domenit

Ne ofrojmë regjistrim dhe ri-regjistrim njëvjeçar falas për përdoruesit e shërbimit dhe produkteve të web hosting: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, si dhe për shërbimet e të dhënave.
Abonimi i domenit përfshin gjithashtu rinovimin e domenit.

1.499,00 1.768,82
denarë

Abonim pesëvjeçar i domenit

Ne ofrojmë regjistrim dhe ri-regjistrim njëvjeçar falas për përdoruesit e shërbimit dhe produkteve të web hosting: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, si dhe për shërbimet e të dhënave.
Abonimi i domenit përfshin gjithashtu rinovimin e domenit.

2.499,00 2.948,82
denarë

Abonim dhjetëvjeçar i domenit

Ne ofrojmë regjistrim dhe ri-regjistrim njëvjeçar falas për përdoruesit e shërbimit dhe produkteve të web hosting: Business Office, Business Internet, Magenta 1 Business, si dhe për shërbimet e të dhënave.
Abonimi i domenit përfshin gjithashtu rinovimin e domenit.

4.999,00 5.898,82
denarë
Verzioni desktop