ENDE DËRGONI FATURA ME POSTË?

Faturoni në mënyrë elektronike me ENVOICE, nga Telekomi

ENVOICE

Futni në përdorim faturimin elektronik në rutinën tuaj të përditshme të punës. Kurseni kohë, para dhe energji, duke ju dhënë mundësinë të veçoheni menjëherë në komunitetin e biznesit.

Aktivizoni ENVOICE dhe thuani lamtumirë faturave në letër dhe dokumenteve financiare, postës së regjistruar dhe korrierëve dhe kontrolloni gjithçka përmes një platforme, të disponueshme për iOS, Android dhe Windows.

Çfarë është ENVOICE

PAKETË E PLOTË

ENVOICE përfaqëson një spektër shërbimesh, të zgjedhura me kujdes dhe të dizajnuara për të përmbushur të gjitha nevojat tuaja për faturim dhe arkëtim, si: faturimi periodik, monitorimi i të gjitha proceseve, dërgesat dhe pagesat.

Gjithashtu, mund të vendosni edhe normat e duhura tatimore, faturimin në valuta të ndryshme të huaja, përmes PayPal, Stripe, Payoneer dhe arkëtimin përmes këtyre platformave ose me karta krediti.

Kujt i shërben ?

Për çka mund të përdoret

Përfitimet

SPECIFIKIMI DHE ÇMIMET

 • Çmimet pa TVSH
 • Çmimet me TVSH

Essential

 • 30 klientë
 • Numër i pakufizuar faturash
 • Arkëtim në cilëndo valutë
 • Ready-to-use payment gateways
 • Custom Branding
 • Fatura periodike
299 353
denarë në muaj

Business

 • Numër i pakufizuar klientësh
 • Numër i pakufizuar faturash
 • Arkëtim në cilëndo valutë
 • Ready-to-use payment gateways
 • Custom Branding
 • Fatura periodike
 • Anëtarë të ekipit
 • Krijim linqesh/lidhjesh për arkëtim
399 471
denarë në muaj

Sell Online

 • Gjithçka që përfshihet në Business
 • Buton Buy now
 • Shitje përmes website
 • Shitje përmes MailChimp (email lists)
 • Shitje përmes Facebook
 • Shitje përmes Instagram
 • Shitje përmes Twitter
 • Shitje përmes Click Funnel
 • Shitje përmes Facebook dhe Google Ads
 • Instant checkout
599 707
denarë në muaj

video icon UDHËZIM PËR FATURIM TË SHPEJTË ME ENVOICE

PYETJE DHE PËRGJIGJE

ENVOICE është një zgjidhje e bazuar në ueb e destinuar për përdoruesit e biznesit, që nënkupton që ju keni një kompani të regjistruar dhe një llogari bankare. Për të filluar përdorimin e saj, ju duhet të instaloni një lidhje interneti dhe një shfletues funksional interneti.

Duke aktivizuar një nga paketat e zgjedhura ENVOICE, ju merrni një emër përdoruesi dhe fjalëkalim, të cilat do t'i përdorni për t'u identifikuar dhe për të hyrë në platformë.

Nëse dëshironi që faturat të paguhen me kartë krediti/debiti, ju duhet gjithashtu akses në sistemin e e-commerce (tregtia elektronike) të Halkbank.

Faturat e gjeneruara nga aplikacioni ueb ENVOICE mund të gjenerohen në shumë gjuhë, në varësi të preferencës së marrësit të faturës, edhe atë në gjuhën:
 • Maqedone
 • Angleze
 • Gjermane
 • Spanjole
 • Frenge
 • Italiane
 • Japoneze
 • Serbe
 • Kroate
 • Holandeze
 • Suedeze dhe
 • Bullgare

Faturat e gjeneruara përmes zgjidhjes ENVOICE mund të paguhen nga marrësi i faturës me kartë krediti/debiti. Përveç pagesës me kartë krediti/debiti, ENVOICE lejon që pagesa të bëhet përmes PayPal, Stripe ose Payoneer. Nga ana e përdoruesit, marrësi merr një faturë elektronike dhe një lidhje me të dhe mund ta hapë atë përmes një shfletues interneti. Duke vepruar kështu, marrësi merr një ndërfaqe, ku janë të shfaqura qartë të gjitha mënyrat në të cilat ai mund të paguajë faturën.

Për të qenë në gjendje të lidhni ENVOICE me PayPal, Stripe ose Payoneer, duhet të keni një llogari të hapur me cilindo nga sistemet e pagesave të listuara. Me rastin e krijimit të faturës dhe para dorëzimit të saj te marrësi, ju mund të zgjidhni se në çfarë mënyre ai, pra marrësi i faturës, do të mund të kryejë pagesën.

Nëse i dërgoni një faturë (faturoni) njërit prej klientëve tuaj në periudha kohore saktësisht të përcaktuara, atëherë me ENVOICE keni mundësinë të krijoni fatura periodike. Me to, përdoruesi e merr faturën përkatëse automatikisht, pa përfshirjen tuaj shtesë, në një periudhë të saktë, pra në një interval saktësisht të përcaktuar. Nëse shërbimi që merr nga ju është i pezulluar për një periudhë të caktuar, ju mund të kapërceni aq fatura sa shërbimi është i pezulluar. Gjithashtu, nëse nuk keni më nevojë për një faturë periodike për atë përdorues, mund të ndaloni procesin e dërgimit të faturave periodike dhe të vazhdoni të dërgoni fatura sipas nevojës.

Me secilën faturë që i dërgoni përdoruesit tuaj, d.m.th., marrësit të faturës, ju mund të bashkëngjitni dokumentacion shtesë nga Dropbox ose Google Drive.

Pyetjet më të zakonshme në lidhje me ENVOICE trajtohen në video materiale të dobishme që mund t'i gjeni në lidhjen e mëposhtme: https://www.envoice.in/learn
Verzioni desktop