Telekomi Im

Gjithçka për ju në një vend

Kini qasje të detajuar në gjendjen e faturës suaj dhe shërbimeve që i shfrytëzoni me Telekomi Im

Aktivizoni E-faturё

Zёvendёsoni faturat tuaja tё letrёs nё mёnyrё elektronike

Mё shumё

Tekniku virtual

Zgjidhni në mënyrë të pavarur pengesat tuaja lidhur me:

  • - Internetin
  • - Televizionin
  • - Telefonin
  • ose thjeshtë paraqisni pengesat
Më shumë

Live chat

Komunikoni me Asistentin tuja virtual i cili do ju përgjigjet pyetjeve lidhur me shërbimet dhe produktet tona

Verzioni desktop