SafeNet Mobile

Business Mobile Office Tё lidhur me biznesin tuaj kudo

BUSINESS MOBILE OFFICE

Ново

Koha sjell sfida të reja. Mobiliteti i biznesit është një parakusht për suksesin e biznesit. Tarifa BUSINESS MOBILE OFFICE Numri maksimal i lejuar i kartave SIM me tarifë Business Mobile Office është 5 (pesë) karta SIM në një paketë Magenta 1 Business. për përdoruesit afaristë e bën mjedisin tuaj të punës të pakufizuar, plotësisht të lëvizshëm - madje edhe kur jeni në lëvizje. Zyra juaj jeni ju dhe teknologjia digjitale që posedoni, si hardueri, dhe përdorni, si softueri, në rrjetin celular (internet) më të shpejtë, sipas përdoruesve. Fjalë për fjalë, kjo do të thotë që mjedisi juaj i punës mund të jetë kudo që të jeni.

Makedonski Telekom mbetet partner i përkushtuar në rrugën e digjitalizimit dhe shfrytëzimit maksimal të potencialeve tuaja të biznesit!

  • Çmimet pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
4000 Буџет

Business MOBILE OFFICE

Linjë celulare – Kartë SIM Numri maksimal i lejuar i kartave SIM me tarifë Business Mobile Office është 5 (pesë) karta SIM në një paketë Magenta 1 Business.
+
Internet celular
100 GB Pas tejkalimit të internetit celular të përfshirë, trafiku shtesë nuk tarifohet dhe është me një shpejtësi të reduktuar prej 64 Kbps/64 Kbps?

Roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor
6 GB Për roaming në Ballkanin Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë) kjo tarifë përfshin 4 GB internet në roaming.

SafeNet MOBILE

Bisedat/komunikimet 5,4 den/min. 6,4 den/min.

SMS
5,4 den/min. 6,4 den/min.

MMS
15 den. 17,7 den.

Me TVSH përfitoni edhe buxhet shtesë prej 4000 denarë për pajisjen e mëtutjeshme moderne dhe digjitalizimin e lokaleve tuaja afariste dhe praktikat e përditshme të biznesit me pajisjet nga oferta jonë jashtëzakonisht e favorshme afariste.

Verzioni desktop