Modelet tarifore M2M për
bartjen e të dhënave ndërmjet pajisjeve

Modelet tarifore M2M

Modelet tarifore M2M janë dedikuar për bartjen e të dhënave ndërmjet pajisjeve/aparateve respektivisht maqinave si për shembull: bankomatë, alarme, arka fiskale etj.

Tarifat përmbajnë Internet trafik i cili është i mjaftueshëm për këmbimin e informacioneve ndërmjet aparateve për të cilat janë dedikuar dhe në atë mënyrë mundësohet ndjekja, kontrolli dhe menaxhimi me proceset punuese ose aparatet matëse.

Shfrytëzoni rrjetin më të mirë për komunikim të sigurtë dhe këmbim të dhënash ndërmjet maqinave dhe pajisjeve/aparateve dhe në atë mënyrë kontrolloni biznesin Tuaj përmes Internetit.

Tarifat janë në dispozicion në dy opsione, me dhe pa reduktim të shpejtësisë pas tejkalimit të trafikut të përfshirë.

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH

Data S

50 MB

Pas përdorimit të internetit të përfshirë në tarifë, ju keni 2 mundësi:

  • Vazhdoni të punoni me një shpejtësi të zvogëluar pa pësuar trafik shtesë ose;
  • Të vazhdojmë të punojmë me të njëjtën shpejtësi me një çmim prej 2 ditësh. pa TVSH / 2.36 den. me TVSH të llogaritur në internetin shtesë të shpenzuar
70 83
denarë në muaj

Data M

100 MB

Pas përdorimit të internetit të përfshirë në tarifë, ju keni 2 mundësi:

  • Vazhdoni të punoni me një shpejtësi të zvogëluar pa pësuar trafik shtesë ose;
  • Të vazhdojmë të punojmë me të njëjtën shpejtësi me një çmim prej 2 ditësh. pa TVSH / 2.36 den. me TVSH të llogaritur në internetin shtesë të shpenzuar
90 106
denarë në muaj

Smart Data S

50 MB
2 den./MB 2,36 den./MB

Pas përdorimit të internetit të përfshirë në pajtim, ju vazhdoni të punoni me të njëjtën shpejtësi, por (a) interneti i përdorur shtesë tarifohet me një çmim prej 2 ditësh. pa TVSH / 2.36 den. me TVSH.

70 83
denarë në muaj

Smart Data M

100 MB
2 den./MB 2,36 den./MB

Pas përdorimit të internetit të përfshirë në pajtim, ju vazhdoni të punoni me të njëjtën shpejtësi, por (a) interneti i përdorur shtesë tarifohet me një çmim prej 2 ditësh. pa TVSH / 2.36 den. me TVSH.

90 106
denarë në muaj
Verzioni desktop