Shërbime shtesë

Numër i gjelbër - 0800

Ofroni informacione falas për kompaninë tuaj, shërbimet ose produktet tuaja përmes telefonit

Numër i shkurtuar

Thirrje drejt numrit të shkurtuar ose emergjencës

Portabiliteti/bartja e numrit

Mbani numrin ekzistues dhe kaloni në rrjetin e Makedonski Telekom

Regjistrimi i domenit

Regjistrimi i domenëve të rinj dhe riregjistrim të .mk domenëve ekzistues në Makedonski Telekom