Вклучен SafeNet Mobile

Business Mobile Office Поврзани со вашиот бизнис од секаде

BUSINESS MOBILE OFFICE

Ново

Времето носи нови предизвици. Мобилноста во работењето е предуслов за деловна успешност. Тарифата за деловни корисници BUSINESS MOBILE OFFICE Максимален дозволен број на SIM картички со тарифата Business Mobile Office e 5 (пет) SIM картички во еден Magenta 1 Business пакет. го прави вашиот работен простор без ограничувања, потполно мобилен – дури и кога сте во движење. Вашата канцеларија сте вие и дигиталната технологија којашто ја поседувате, како хардвер, и ја користите, како софтвер, на најбрзата мобилна (интернет) мрежа, според корисниците.
Тоа значи дека вашиот работен простор може да биде буквално секаде каде што сте и вие.

Македонски Телеком останува посветен партнер на патот кон дигитализацијата и максимално искористување на вашите деловни потенцијали!

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
4000 Буџет

Business MOBILE OFFICE

Мобилна линија – SIM картичка Максимален дозволен број на SIM картички со тарифата Business Mobile Office e 5 (пет) SIM картички во еден Magenta 1 Business пакет.
+
Мобилен Интернет
100 GB По надминување на вклучениот мобилен интернет, дополнителниот сообраќај не се наплатува и е со намалена брзина од 64 Кbps / 64 Кbps?

Роаминг во земјите од Западен Балкан
6GB За роаминг во земјите од Западен Балкан (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово) оваа тарифа вклучува 4GB роаминг интернет.

SafeNet MOBILE

Говорни повици 5,4 ден/мин. 6,4 ден/мин.

SMS
5,4 ден/мин. 6,4 ден/мин.

MMS
15 ден. 17,7 ден.

Добивате и екстра буџет од 4.000 денари со ДДВ за понатамошно современо опремување и дигитализација на вашите деловни простории и секојдневни деловни практики со уредите од нашата исклучително поволна деловна понуда.

Десктоп верзија