BackUp Business Shape

BackUp Business

За оптимално чување на бизнис податоците

EC

BACKUP BUSINESS

Што е BackUp Business?

BackUp Business е Cloud базирана услуга која овозможува едноставно и автоматизирано креирање на BackUp - резервна копија на вашите бизнис податоци.

BackUp Business овозможува креирање на резервна копија на посебeн документ, папкa или на целиот уред, без ограничување на бројот на уредите. Услугата е наменета за сите бизнис корисници, за да ги заштитат својот бизнис и деловните податоци од различни видови на Интернет опасности и закани.

Како се користи BackUp Business?

За да започнете со користење на услугата BackUp Business потребно е да инсталирате софтверска програма на секој од уредите за кои сакате да креирате backup - резервни копии. Услугата е достапна за сите оперативни системи за следните типови на уреди: сервери, работни станици, десктоп и лаптоп компјутери, виртуелни машини...

Потоа, со помош на онлајн алатката, која е достапна преку било кој веб прелистувач, лесно и едноставно, можете да креирате и да управувате со резервни копии преку вашиот кориснички профил.

Придобивки

Намалени трошоци

Без трошоци за ИТ инфраструктура и експерти. Резервните копии на вашите деловни податоци се чуваат на нашата редундантна Cloud платформа.

Безбедност

Идеално решение за превенција на губење на податоците во случај на опасности и закани на интернет.

Континуитет на бизнисот

Со BackUp Business имате резервна копија од која во секој момент можете брзо и едноставно да ги вратите вашите деловни податоци, без разлика дали се избришани или украдени, и без прекин да продолжите со вашите деловни активности.

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Политика на креирање на резервна копија

Преку онлајн алатката може сами да дефинирате колку често ќе креирате резервната копија и кое е времето за чување на различните резервни копии.

Закажување на BackUp (резервна копија)

Можете однапред да ги закажете сите креирања на резервните копии во точно дефинирани временски интервали.

Враќање на податоците (restore)

Во случај на инцидент или губење на податоците, може истите да се повратат во секое време и на секој уред, на едноставен начин преку online алатка.

Дедупликација

Функционалност со која се елиминираат дуплите резервни копии за оптимизација на просторот за складирање.

Целосен и инкрементален BackUp

Услугата ви овозможува да направите целосна резервна копија на податоците или пак да направите резервна копија само на новите, инкрементални податоци.

Управување со корисници

Преку online алатката за управување со вашите резервни копии можете самите да креирате ваши интерни кориснички профили и да управувате со нив.

BackUp Business
Понуда

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
Услуга BackupESSENTIAL BackupSTANDARD BackupPROFESSIONAL
Простор за складирање
10 GB 10 GB
20 GB 20 GB
50 GB 50 GB
Месечен надомест 1 година
189 187.6
ден
259 258.4
ден
549 541.6
ден
Месечен надомест 2 година
159 223
ден
219 305.6
ден
459 647.8
ден

*Секое надминување на доделениот простор на диск, секој нареден блок од 1GB простор на диск ќе биде наплатен во блокови од 1 GB по цена од 20 денари/месечно.

Десктоп верзија