Business тарифи


ПОВРЗАНИ КАДЕ И ДА СТЕ!

Искористете ја одличната летна понуда и останете поврзани со случувањата во вашиот бизнис и кога сте во странство, со промотивно вклучените 500 МВ и 500 минути во роаминг, достапни за користење цело лето.
Повеќе информации околу земјите и операторите за кои е достапна промоцијата дознајте овде.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
Business тарифи Business S Business M Business L Business XL Business XXL
Месечна претплата 399 ден.471 ден. 699 ден.825 ден. 1.199 ден.1.415 ден. 1.999 ден.2.359 ден. 2.999 ден.3.539 ден.
Mинути кон Tелеком Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено
Минути кон другите национални мрежи /
СМС пораки кон сите национални мрежи / / Неограничено Неограничено Неограничено
Минути кон меѓународни мрежи / / / 100 200
СМС пораки кон меѓународни мрежи / / / 50 100
Роаминг минути (појдовни и дојдовни) 1 / / / 50 100
4G мобилен интернет во национални мрежи 2 300 MB 2 GB 5 GB 10 GB 10 GB
Промотивна роаминг понуда 3 500 МВ/
500 мин
500 МВ/
500 мин
500 МВ/
500 мин
500 МВ/
500 мин
500 МВ/
500 мин

Понудата важи ограничен период и се однесува на нови и постојни корисници кои ќе склучат договор на 24 месеци.

Цената кон други национални мрежи за тарифниот модел Business S е 5,4 денари6,4 денари со интервал на тарифирање на една минута.

Цената за SMS порака во национални мрежи за тарифните модели Business S е 5,4 денари6,4 денари и 4,9 денари5,8 денари денари за Business М.

Цената на SMS порака кон меѓународни зони е 6,9 денари8,1 денари, ММS порака чини 15 денари17,7 денари, а ММS кон меѓународни зони 35 денари41,3 денари.

Цени за меѓународни повици

1 Вклучените роаминг минути се однесуваат на појдовни и дојдовни повици за Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора.

2 По надминување на вклучениот интернет брзината се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа.

3 Понудата со вклучен роаминг важи до 15 септември 2018 година, и ја добиваат еднократно сите нови и постојните Business корисници кои ќе склучат договор за лојалност. Промотивниот сообраќај важи за целиот период на времетраење на промоцијата, истиот може да се искористи до 30.09.2018 год. Вклучениот роаминг сообраќај е валиден за земјите и операторите од Business Travel & Surf. Постојните корисници нa Business можат да се јават и сами да ја активираат промоцијата на телефонскиот број 141555.
Промотивните роаминг минути може да се користат за појдовни, дојдовни и повици за најефтин роаминг.
По искористување на промотивните минути во Роаминг, корисникот добива СМС нотификација дека бесплатните 500 минути се искористени. Дополнителниот сообраќај по искористување на минутите ќе биде наплатен по регуларни цени.
По надминување на промотивно вклучениот интернет во роаминг, заради контрола на трошоците, пристапот до услугата ќе биде оневозможен. За понатамошно користење на интернет во роаминг, потребно е да активирате некој од Business Travel & Surf пакетите.

pageArea reserved, leave empty!!!