ПРОМОЦИЈА ШТО НЕ СЕ ПРОПУШТА!

Повеќе мобилен интернет за сите бизнис корисници.

Business тарифи

Сите Business тарифи со збoгатени поволности за подобра, побрза и посигурна деловна комуникација, во земјата и со странство.

Направете сигурен чекор кон дигитализација на вашиот бизнис, склучете нов или обновете го актуелниот договор на 24 месеци и искористете ги зголемените буџети за набавка на уреди од проширената понуда.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
Неограничени
разговори кон сите домашни мрежи
2 GB 1GB
4G
499 589
денари месечно
Неограничени
разговори и СМС кон сите домашни мрежи
30 GB 10 GB
4G

Stream On

500 MB интернет во роаминг кон земјите на Западен Балкан*
799 943
денари месечно
Неограничени
разговори и СМС кон сите домашни мрежи
50 GB 20 GB
4G

Stream On

50 минути кон меѓународни мрежи
1 GB интернет во роаминг кон земјите на Западен Балкан*
1.199 1.415
денари месечно
Неограничени
разговори и СМС кон сите домашни мрежи
60 GB 30 GB
4G

Stream On

100 минути и 50 СМС кон меѓународни мрежи
50 Роаминг минути (појдовни и дојдовни)
500 MB интернет во роаминг
2 GB интернет во роаминг кон земјите на Западен Балкан*
1.999 2.359
денари месечно
Неограничени
разговори и СМС кон сите домашни мрежи
60 GB 30 GB
4G

Stream On

200 минути и 100 СМС кон меѓународни мрежи
100 Роаминг минути (појдовни и дојдовни)
1 GB интернет во роаминг
3 GB интернет во роаминг кон земјите на Западен Балкан*
2.999 3.539
денари месечно

Прикажаните количини интернет во домашна мрежа и интернет во роаминг важат за секој нов или обновен Договор 24 во промотивниот период. Промоцијата трае до 31 јули 2021 година.
*Вклучениот интернет во роаминг важи за земјите и операторите од Западен Балкан (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово).

Вклучените роаминг минути и интернет во роаминг се валидни за истите држави и оператори кои важат и за Business Travel & Surf пакетите.

Вклучените роаминг минути се однесуваат за појдовни и дојдовни повици во роаминг. По искористување на вклучените минути во роаминг, дополнителниот сообраќај ќе биде наплатен по регуларни цени.

По надминување на вклучениот интернет во домашна мрежа брзината се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа.

Цената за SMS порака во национални мрежи за тарифниот модел Business S е 5,4 денари.

Цената на SMS порака кон меѓународни зони е 6,9 денари, ММS порака чини 15 денари, а ММS кон меѓународни зони 35 денари.

Опцијата Stream On е вклучен во месечната претплата, но се активира само на барање на корисникот.

Екстра придобивките ви се лесно достапни за избор и активирање само преку Telekom MK апликацијата, согласно избраната мобилна линија.