Business тарифи

Business тарифите ви овозможуваат слободна и неограничена комуникација кон сите национални мобилни и фиксни мрежи.

Завршете ја работата брзо и ефикасно и кога сте надвор од вашата канцеларија со три пати повеќе супер брз 4G интернет во сите тарифи.


  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
Business тарифи Business S Business M Business L Business XL Business XXL
Месечна претплата 399 ден.471 ден. 699 ден.825 ден. 1.199 ден.1.415 ден. 1.999 ден.2.359 ден. 2.999 ден.3.539 ден.
Mинути кон Tелеком Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено
Минути кон другите национални мрежи /
СМС пораки кон сите национални мрежи / / Неограничено Неограничено Неограничено
Минути кон меѓународни мрежи / / / 100 200
СМС пораки кон меѓународни мрежи / / / 50 100
Роаминг минути (појдовни и дојдовни) 1 / / / 50 100
4G мобилен интернет во национални мрежи 2 300 MB 900 MB 2 GB 6 GB 5 GB 15 GB 10 GB 30 GB 10 GB 30 GB

Понудата за 3X повеќе интернет важи за сите нови и постојни корисници на Business кои ќе склучат договор на 24 месеци во промотивниот период.

Цената кон други национални мрежи за тарифниот модел Business S е 5,4 денари6,4 денари со интервал на тарифирање на една минута.

Цената за SMS порака во национални мрежи за тарифните модели Business S е 5,4 денари6,4 денари и 4,9 денари5,8 денари денари за Business М.

Цената на SMS порака кон меѓународни зони е 6,9 денари8,1 денари, ММS порака чини 15 денари17,7 денари, а ММS кон меѓународни зони 35 денари41,3 денари.

Цени за меѓународни повици

1 Вклучените роаминг минути се однесуваат на појдовни и дојдовни повици за Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора.

2 По надминување на вклучениот интернет брзината се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа.

pageArea reserved, leave empty!!!