Business тарифи

РАБОТЕТЕ ГО ВАШИОТ БИЗНИС НА ИНТЕРНЕТ РЕЛАКСИРАНО!
БЕЗ НЕПРЕДВИДЕНИ ТРОШОЦИ!


Останете секогаш во чекор со вашиот бизнис со бројните поволности на понудата кои ќе ви овозможат полесна, поефикасна и поекономична деловна активност.
Ова лето, управувајте со вашиот бизнис опуштено каде и да сте - со Business постпејд тарифите од Телеком добивате три пати повеќе интернет, вклучени разговори и интернет во роаминг.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
Business тарифи Business S Business M Business L Business XL Business XXL
Месечна претплата 399 ден.471 ден. 699 ден.825 ден. 1.199 ден.1.415 ден. 1.999 ден.2.359 ден. 2.999 ден.3.539 ден.
Mинути кон Tелеком Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено
Минути кон другите национални мрежи /
СМС пораки кон сите национални мрежи / / Неограничено Неограничено Неограничено
Минути кон меѓународни мрежи / / / 100 200
СМС пораки кон меѓународни мрежи / / / 50 100
Роаминг минути (појдовни и дојдовни) 1 / / / 50 100
Интернет роаминг 1 / / 300 MB 500 MB 500 MB
4G мобилен интернет во национални мрежи 2 300 MB 900 MB 2 GB 6 GB 5 GB 15 GB 10 GB 30 GB 10 GB 30 GB

Промо бизнис понудата важи за сите нови и постојни корисници на Business кои ќе склучат договор на 24 месеци во промотивниот период.

Цени за меѓународни повици

1 Вклучениот интернет роаминг сообраќај и вклучените роаминг минути се валидни за истите држави и оператори како Business Travel & Surf.

Вклучените минути се однесуваат за појдовни, дојдовни повици во роаминг. По искористување на минути во роаминг, дополнителниот сообраќај ќе биде наплатен по регуларни цени.

По искористување на интернет сообраќај, корисникот е заштитен од непредвидени трошоци бидејќи пристапот до интернет се блокира до крајот на месецот. За понатамошно користење на интернет во роаминг,потребно е корисникот да активира Business Travel &Surf пакет.

2По надминување на вклучениот интернет брзината се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа.
Цената кон други национални мрежи за тарифниот модел Business S е 5,4 денари со интервал на тарифирање на една минута.

Цената за SMS порака во национални мрежи за тарифните модели Business S е 5,4 денари и 4,9 денари денари за Business М.

Цената на SMS порака кон меѓународни зони е 6,9 денари, ММS порака чини 15 денари, а ММS кон меѓународни зони 35 денари.

pageArea reserved, leave empty!!!