ЕКСТРА ПРИДОБИВКИ
СЕКОЈ МЕСЕЦ БЕЗ НАДОМЕСТ

Со Magenta 1 и Mobile секогаш добивате повеќе – секој месец изберете Екстра придобивка според вашите потреби и активирајте ја преку Telekom MK апликацијата, без дополнителен надомест.

Екстра придобивките се достапни за Magenta 1 и Mobile корисници кои имаат активиранo е-сметка.

За вашата мобилна линија, одберете една од понудените опции:

Важи 30 дена од денот на активирање

Важи 30 дена од денот на активирање

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat, TikTok и Twitter без трошење на интернетот во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

YouTube, Netflix, HBO GO и MaxTV GO без трошење на интернетот вклучен во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

Активирајте ја преку Telekom MK апликацијата

За вашата мобилна линија, одберете една од понудените опции:

Важи 30 дена од денот на активирање

Важи 30 дена од денот на активирање

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat, TikTok и Twitter без трошење на интернетот во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

YouTube, Netflix, HBO GO и MaxTV GO без трошење на интернетот вклучен во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

Активирајте ја преку Telekom MK апликацијата

За вашата мобилна линија, одберете една од понудените опции:

Важи 30 дена од денот на активирање

Важи 30 дена од денот на активирање

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat, TikTok и Twitter без трошење на интернетот во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

Активирајте ја преку Telekom MK апликацијата

Дополнителни информации

Екстра придобивките се промотивни и подлежат на промени зависно од актуелните услови и понуди на пазарот. Можат да се активираат само преку Telekom MK апликацијата, во делот Достапни пакети, со избирање на полето
Екстра придобивки. Избраната екстра придобивка важи 30 дена по активирањето. По истекот на овој период, можете да ја активирате истата, или да изберете и активирате нова придобивка.

Екстра 200 MB во роаминг важи за повеќе од 40 земји во светот. Повеќе информации за земјите и операторите дознајте овде

Со Stream On можете да ги гледате содржините од MaxTV GO, HBO GO и Netflix, доколку сте веќе регистриран корисник на овие стриминг сервиси.

Повеќе детали за Опцијата Speak Оut на следниов линк.