Интернет и MaxTV
во вашата викендица

Сурфајте опуштено и уживајте со МaxTV – покрај езеро или на планина. Активирајте Интернет и MaxTV по потреба додека сте на викенд или на годишен одмор во вашата викендица. Со овој пакет, отсега имате можност да се поврзете на интернет и да активирате MaxTV веднаш: брзо, едноставно и да доплаќате само за пакетите што ги користите.

Активирајте според вашите потреби за викенд, за десет дена или за еден месец.

Викенд линија за INTERNET & TV
Месечен надомест за линијата 199 ден.
Еднократен надомест 0 ден.
Опрема на користење обезбедена од Телеком

Уред за безжичен пристап

Медија приемник со можност за снимање, премотување, паузирање.

Достапни сервиси за активирање
Цена според времетраење 199 ден. 499 ден. 999 ден.
Времетраење на пакетот 3 дена 10 дена 30 дена
Вклучен интернет сообраќај 50 GB 100 GB 250 GB
ТВ услуга - TV M пакет

Повеќе од 90 ТВ канали со можност за снимање, паузирање, премотување, ТВ-тека, Видеотека, ТВ Архива.
(Еквивалентно на TV M пакетот достапен во Internet & TV)

Начин на активација

Преку MaxTV менито (на канал 1111) на вашиот телевизор и/или онлајн преку Click&Connect страницата за активирање услуги

Цена според времетраење 149 ден. 299 ден. 599 ден.
Времетраење на пакетот 3 дена 10 дена 30 дена
Вклучен интернет сообраќај 50 GB 100 GB 250 GB
Начин на активација

Онлајн преку Click&Connect страницата за активирање услуги

Најбрзиот интернет
во вашата викендица

Уживајте во природата, релаксирајте се и сурфајте опуштено каде и да одмарате! Активирајте ја услугата Интернет по потреба и користете ја согласно вашите потреби. Поврзете се веднаш, едноставно,во секое време при што доплаќате за пакетите само во периодот додека престојувате во вашата викендица.

Викенд линија за INTERNET
Месечен надомест за линијата 99 ден.
Еднократен надомест 0 ден.
Опрема на користење обезбедена од Телеком

Уред за безжичен пристап

ДОСТАПНИ Internet по потреба СЕРВИСИ ЗА АКТИВИРАЊЕ
Цена според времетраење 149 ден. 299 ден. 599 ден.
Времетраење на пакетот 3 дена 10 дена 30 дена
Вклучен интернет сообраќај 50 GB 100 GB 250 GB
Начин на активација

Онлајн преку Click&Connect страницата за активирање услуги

Дополнителни ТВ пакети

Збогатете го со дополнителни содржини времето што го поминувате надвор од секојдневните обврски. Активирајте Дополнителни ТВ пакети по потреба и уживајте со MaxTV за време на целиот престој во вашата викендица.

Активирајте HBO, MAX SPORT+ или MAX TRING+ и заокружете го задоволството.

Максималнoто времетраење на пакетите е 3, 10 или 30 дена, но тие не можат да траат подолго од Internet & TV по потреба пакетот. По истекувањето на активниот пакет, услугата Дополнителни ТВ пакети по потреба автоматски се деактивира.

Услугите се достапни за активирање преку MaxTV мени.

ТРИДНЕВЕН ПАКЕТ ДЕСЕТДНЕВЕН ПАКЕТ ЕДНОМЕСЕЧЕН ПАКЕТ
MAX SPORT+ 49 ден. 99 ден. 249 ден.
HBO 79 ден. 149 ден. 354 ден.
MAX TRING+ 49 ден. 99 ден. 249 ден.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПАКЕТОТ

3 дена
(Максималното времетраење на пакетот е 72 часа, но не може да трае подолго од Internet&TV по потреба пакетот. По истекот на 72 часа, односно времетраењето на Internet&TV по потреба пакетот, дополнителниот пакет се деактивира.)

10 дена
(Максималното времетраење на пакетот е 240 часа, но не може да трае подолго од Internet&TV по потреба пакетот. По истекот на 240 часа, односно времетраењето на Internet&TV по потреба пакетот, дополнителниот пакет се деактивира.)

1 месец
(Максималното времетраење на пакетот е 30 дена, но не може да трае подолго од Internet&TV по потреба пакетот. По истекот на 30 дена, односно времетраењето на Internet&TV по потреба пакетот, дополнителниот пакет се деактивира.)

Со активирање на пакетите „по потреба“, се активира и говорната услуга кај корисникот. Со истекот на важноста на пакетите „по потреба“, се прекинува и говорната услуга. За говорната услуга важат редовните цени по минута, според ценовникот на МКТ. По истекот на времетраењето на пакетите или по искористување на вклучениот интернет сообраќај, услугата се прекинува и корисникот може да активира нов пакет.

Десктоп верзија