Најстабилниот интернет за вашиот бизнис

Одберете пакет кој одговара на вашите бизнис потреби

Business Office

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Business Office S

Неограничени разговори
во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денари/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи

2 TB интернет

До 30Mbps/30Mbps

Доколку не постои техничка можност на избраната локација, операторот ќе испорача брзина до 15/1 Mbps

4G Backup по барање на корисник

Web hosting 1GB, 10 email адреси

1.199 1.415
денaри месечно

за 2 години договор

Business Office M

Неограничени разговори
кон сите домашни мрежи

100 минути кон меѓународни мрежи

Неограничен интернет

До 100 Mbps /100 Mbps

4G Backup по барање на корисник

Web hosting 1GB, 10 email адреси

1.699 2.005
денaри месечно

за 2 години договор

Business Office L

Неограничени разговори
кон сите домашни мрежи

200 минути кон меѓународни мрежи

Неограничен интернет

До 300Mbps/300Mbps

Web hosting 1GB, 10 email адреси

2.599 3.067
денaри месечно

за 2 години договор

Во Business Office S пакетот може да се овозможи зголемување на брзината на 60 Mbps со месечна доплата од 199 денари. Брзината на оптичкиот интернет може да се активира преку Telekom MK апликацијата.

Цените се однесуваат на фиксна телефонска линија со еден говорен канал.

  • На секоја телефонска линија може да се активира втор говорен канал по цена од 200 денари месечно.236 денари месечно.
  • Во M пакетот може да се овозможи зголемување на брзината на 200 Mbps со месечна доплата од 399 денари.471 денари.
  • Вклучените бесплатни Cloud услуги корисникот може да ги активира по потреба.
  • Дополнителни услуги (идентификација на повик, повик на чекање и пренасочување) е вклучен во претплатата на Business Office пакетите.

Меѓународни разговори

Пакети и попусти за меѓународни разговори
Меѓународни зони Цена
Соседство 20 денари/минута23,60 денари/минута
Балкан 30 денари/минута35,40 денари/минута
Европа 40 денари/минута47,20 денари/минута
Свет 50 денари/минута59,00 денари/минута

Правила за користење

  • За неограничените разговори важи политиката за фер користење од 150 часа месечно. Доколку месечниот износ на разговорите го надмине нивото вклучено во пакетите, разговорите се наплаќаат по цена од 1,00 денари/минута 1,18 денари/минута за разговор кон фиксни мрежи и 5,4 денари/минута 6,37 денари/минута за разговор кон мобилни мрежи.
  • По надминување на вклучените разговори кон меѓународни фиксни и мобилни мрежи , разговорите се наплаќаат според моделот за меѓународени разговори со 4 зони: Соседство, Балкан, Европа и Свет.
Десктоп верзија