Најбрзиот фиксен интернет

Business Office

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Business Office S

Неограничени разговори
во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денари/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи

4 TB

интернет

По искористени 4 TB, брзината се намалува до 768 Кbps/768 Кbps. Дополнителниот интернет сообраќај не се наплатува.

До 50Mbps/50 Mbps

Доколку не постои техничка можност на избраната локација, операторот ќе испорача брзина до 15/1 Mbps

4G Backup по барање на корисник

Web hosting 1GB, 10 email адреси

1.199 1.415
денaри месечно

за 2 години договор

Business Office M

Неограничени разговори
кон сите домашни мрежи

100 минути кон меѓународни мрежи

Неограничен

интернет

По искористени 6 TB, брзината се намалува до 768 Кbps/768 Кbps. Дополнителниот интернет сообраќај не се наплатува.

До 200Mbps/200 Mbps

4G Backup по барање на корисник

Web hosting 1GB, 10 email адреси

1.699 2.005
денaри месечно

за 2 години договор

Business Office L

Неограничени разговори
кон сите домашни мрежи

200 минути кон меѓународни мрежи

Неограничен

интернет

По искористени 10 TB, брзината се намалува до до 5 Mbps/5 Mbps. Дополнителниот интернет сообраќај не се наплатува.

До 500Mbps/500 Mbps

Web hosting 1GB, 10 email адреси

2.599 3.067
денaри месечно

за 2 години договор

Цените се однесуваат на фиксна телефонска линија со еден говорен канал.

  • На секоја телефонска линија може да се активира втор говорен канал по цена од 200 денари месечно.236 денари месечно.
  • Во M пакетот може да се овозможи зголемување на брзината на 500 Mbps со месечна доплата од 399 денари.471 денари.
  • Вклучените бесплатни Cloud услуги корисникот може да ги активира по потреба.
  • Дополнителни услуги (идентификација на повик, повик на чекање и пренасочување) е вклучен во претплатата на Business Office пакетите.

Меѓународни разговори

Пакети и попусти за меѓународни разговори
Меѓународни зони Цена
Соседство 20 денари/минута23,60 денари/минута
Балкан 30 денари/минута35,40 денари/минута
Европа 40 денари/минута47,20 денари/минута
Свет 50 денари/минута59,00 денари/минута

Правила за користење

  • За неограничените разговори важи политиката за фер користење од 150 часа месечно. Доколку месечниот износ на разговорите го надмине нивото вклучено во пакетите, разговорите се наплаќаат по цена од 1,00 денари/минута 1,18 денари/минута за разговор кон фиксни мрежи и 5,4 денари/минута 6,37 денари/минута за разговор кон мобилни мрежи.
  • По надминување на вклучените разговори кон меѓународни фиксни и мобилни мрежи , разговорите се наплаќаат според моделот за меѓународени разговори со 4 зони: Соседство, Балкан, Европа и Свет.
Десктоп верзија