MAXTV – ПОВЕЌЕ ОД ТЕЛЕВИЗИЈА!

Уживајте во супериорно ТВ искуство со најдобрата телевизија - MaxTV, која ви нуди:

MaxTV за MAGENTA 1 BUSINESS и BUSINESS OFFICE

Месечен надоместок за MaxTV 399 ден.
Еднократен надомест бесплатно
Еднократен надомест за втор
медија приемник
890 ден.
Месечен надомест за 3,4 и 5ти ТВ приклучок 117.80 ден.

Цените се без ДДВ.

MaxTV за БИЗНИС КОРИСНИЦИ

MaxTV услугата е достапна за деловни корисници кои имаат активна телефонска линија од Македонски Телеком.

Времетраење на договорот 2 години 1 година Неопределено
Месечен надомест 599 ден. 799 ден. 999 ден.
Еднократен надомест 1990 ден.
Еднократен надомест за втор медија приемник 890 ден. 890 ден. 890 ден.

Цените се без ДДВ.

pageArea reserved, leave empty!!!