MAXTV – ПОВЕЌЕ ОД ТЕЛЕВИЗИЈА!

Уживајте во супериорно ТВ искуство со најдобрата телевизија - MaxTV, која ви нуди:

MaxTV за MAGENTA 1 BUSINESS и BUSINESS OFFICE

Месечен надоместок за MaxTV 399 ден.
Еднократен надомест бесплатно
Еднократен надомест за втор
медија приемник
890 ден.
Месечен надомест за 3,4 и 5ти ТВ приклучок 117.80 ден.

Цените се без ДДВ.

MaxTV за БИЗНИС КОРИСНИЦИ

MaxTV услугата е достапна за деловни корисници кои имаат активна телефонска линија од Македонски Телеком.

Времетраење на договорот 2 години 1 година Неопределено
Месечен надомест 599 ден. 799 ден. 999 ден.
Еднократен надомест 1990 ден.
Еднократен надомест за втор медија приемник 890 ден. 890 ден. 890 ден.

Цените се без ДДВ.