Квалификувани сертификати

Доверливост KS

Доверливост KS е квалификуван сертификат, наменет за стандардни апликации.

повеќе

Доверливост KS+

Доверливост KS + е квалификуван сертификат со токен, за зголемена сигурност на сертификатот.

повеќе

Доверливост KSN

Доверливост KSN е напреден квалификуван сертификат, наменет за напредни апликации.

повеќе

Доверливост KSN +

Доверливост KSN+ е напреден квалификуван сертификат со токен, и е најсигурен сертификат за широка употреба.

повеќе

Нормализирани сертификати

Доверливост SSL NS

Нормализиран сертификат за техничка употреба за SSL комуникација. Може да се користи за креирање на HTTPS комуникација при хостирање на веб страни со безбедни содржини

повеќе

Доверливост VPN NS

Нормализиран сертификат за техничка употреба за безбедни VPN мрежи. Може да се користи за безбеден пренос на податоци преку јавните мрежи и креирање на VPN мрежи.

повеќе


 

Доверливост CS NS

Нормализиран сертификат за потпишување на софтвер. Наменет за произведувачите на софтвер. Може да се користи за потврда на идентитет на корисници на кодот на софтверот

повеќе

Упатства

Преземете ги упатствата за вашиот дигитален сертификат!

повеќе

ЧПП

Најдете ги одговорите на прашањата поврзани со дигиталните сертификати.

повеќе

Документи

Закони, правилници, јавни документи, формулари.

повеќе

Кратенки

Проверете ги најчестите употребуваните кратенки поврзани со дигиталните сертификати.

повеќе