Business call пакети

за разговори преку фиксна телефонска линија

Business call

Со Business Call добивате:

 • Неограничени разговори кон сите фиксни и мобилни мрежи
 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

Business Call S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денари/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи

Business Call M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

Business Call L

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

100 мин. кон меѓународни мрежи

Цените се однесуваат на фиксна телефонска линија со еден говорен канал.

Дополнителни можности и услови

 • На секоја телефонска линија може да се активира втор говорен канал по цена од 200 денари 236 денари месечно.
 • Дополнителни услуги (идентификација на повик, повик на чекање и пренасочување) е вклучен во претплатата на Business Call пакетите.

Меѓународни разговори

Пакети и попусти за меѓународни разговори
Меѓународни зони Цена
Соседство 20 денари/минута23,60 денари/минута
Балкан 30 денари/минута35,40 денари/минута
Европа 40 денари/минута47,20 денари/минута
Свет 50 денари/минута59,00 денари/минута

Правила за користење

 • За неограничените разговори важи политиката за фер користење од 150 часа месечно. Доколку месечниот износ на разговорите го надмине нивото вклучено во пакетите, разговорите се наплаќаат по цена од 1,00 денари/минута 1,18 денари/минута за разговор кон фиксни мрежи и 5,4 денари/минута 6,37 денари/минута за разговор кон мобилни мрежи.
 • По надминување на вклучените разговори кон меѓународни фиксни и мобилни мрежи , разговорите се наплаќаат според моделот за меѓународени разговори со 4 зони: Соседство, Балкан, Европа и Свет.

Изберете Business Call 5, 10, 20 или 30, согласно вашите потреби.

 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

Business Call 5 S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денар/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи
1.890 2.230
денaри месечно

за 2 години договор

Business Call 5 M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

2.490 2.938
денaри месечно

за 2 години договор


 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

Business Call 10 S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денар/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи
3.490 4.118
денaри месечно

за 2 години договор

Business Call 10 M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

4.4905.298
денaри месечно

за 2 години договор


 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

Business Call 20 S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денар/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи
6.990 8.248
денaри месечно

за 2 години договор

Business Call 20 M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

8.990 10.608
денaри месечно

за 2 години договор


 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

Business Call 30 S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денар/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи
9.990 11.788
денaри месечно

за 2 години договор

Business Call 30 M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

12.990 15.328
денaри месечно

за 2 години договор


Меѓународни разговори

Пакети и попусти за меѓународни разговори
Меѓународни зони Цена
Соседство 20 денари/минута23,60 денари/минута
Балкан 30 денари/минута35,40 денари/минута
Европа 40 денари/минута47,20 денари/минута
Свет 50 денари/минута59,00 денари/минута

Правила за користење

За неограничените разговори важи политика за фер користење од 250 часа месечно за Business Call 5, 500 часа за Business Call 10,1000 часа за Business Call 20 и 1500 часа за Business Call 30 .Доколку месечниот износ на разговорите го надмине нивото вклучено во пакетите, разговорите се наплаќаат по цена од 1,00 денари/минута 1,18 денари/минута за разговор кон фиксни мрежи и 5,4 денари/минута 6,37 денари/минута за разговор кон мобилни мрежи.

Десктоп верзија