Сурфајте со најбрзиот интернет
од вашиот лаптоп или таблет

Тарифи за таблет и лаптоп

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Business Internet M

500 MB

По надминување на вклучениот интернет брзината се намалува и дополнителниот сообраќај не се наплаќа.
Дополнителните 0.5 GB мобилен интернет можат да се користат во земјите од Западен Балкан (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово). За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

99 117
денари месечно

Business Internet L

2 GB

По надминување на вклучениот интернет брзината се намалува и дополнителниот сообраќај не се наплаќа.
Дополнителните 1 GB мобилен интернет можат да се користат во земјите од Западен Балкан (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово). За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

199 235
денари месечно

Business Internet XL

5 GB

По надминување на вклучениот интернет брзината се намалува и дополнителниот сообраќај не се наплаќа.
Дополнителните 4 GB мобилен интернет можат да се користат во земјите од Западен Балкан (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово). За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

399 471
денари месечно

Business Internet XXL

10 GB

По надминување на вклучениот интернет брзината се намалува и дополнителниот сообраќај не се наплаќа.
Дополнителните 5 GB мобилен интернет можат да се користат во земјите од Западен Балкан (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово). За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

499 589
денари месечно
Десктоп верзија