Континуирана, висококвалитетна достапност
на сервисите на бакарната фиксна мрежа

4G Backup

Со новата услуга 4G Backup Ви обезбедуваме континуирана, висококвалитетна достапност на сервисите
на бакарната фиксна мрежа.

Во случај на прекин на сервис преку примарниот линк, од која било причина, автоматски се активира 4G Backup линкот, со што Вашата конекција ќе остане непрекината, стабилна и безбедна со поддршка од мобилна LTE технологија. Истовремено, системот автоматски ќе издаде налог за решавање на прекинот на примарниот линк.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

4G Backup

Неограничен
backup сообраќај

10 / 1 Мbps

Вклучен 4G Backup уред

4G Backup услугата е достапна за корисниците на Magenta 1 Business и Business Office.

199 234,82
денари месечно
Десктоп верзија