Интегрирано решение за целосна контрола на возниот парк

FLEET MANAGEMENT

За кого е наменет
FLEET MENAGEMENT?

Шпедиција

Шпедиција

Градежни компании

Градежни компании

Аграрни компании

Аграрни компании

Транспорт

Транспорт, дистрибуција и логистика

возен парк

Компании и институции со сопствен возен парк

Што овозможува FLEET MENAGEMENT?

Автоматска контрола на работењето

Автоматска контрола на работењето

Контрола за потрошувачката на гориво

Контрола за потрошувачката на гориво

Контрола на работното време

Контрола на работното време

останати системи

Можност за интеграција со останати системи (CRM, ERP…)

Придобивки

Брендирање

До 15%

намалување на трошоците за гориво

Онлајн наплата

До 12%

просечно намалување на трошоците

Достапност

Контрола и достапност

Централизирано место за контрола и оперативно управување со возниот парк, достапно од каде било и во кое било време.

Едноставност

Едноставност

Fleet Management решението на Македонски Телеком Ви овозможува едноставен приказ на локацијата на возилата од Вашиот возен парк.

Сигурност

Сигурност

Врвни хардверски уреди и опрема со врвен квалитет.

Заштеда

Заштеда

Намалување на трошоците за одржување, бројот на неовластени возења и потрошувачката на гориво.

Карактеристики

Апликација

Апликација

GPS

GPS уред

Пренос на податоци

Пренос на податоци

Одржување

Одржување

Услуги

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
T-FEET PRO
Апликација за следење на возила
Техничка поддршка
Следење на возилата
Километража
Следење на брзината на насоката на движење на секое возило одделно
Точки од интерес
Виртуелна гео-граница на областа
Аларми
ЦЕНА
699 825
денари месечно

Дополнителни опрема и сензори

Fleet Management овозможува вградување дополнителна опрема и сензори во возилата, кои праќаат податоци до Fleet Management серверот, како што се: сопствен сензор за гориво (за возила кои немаат фабрички сензор), сензор за температура на мотор, уред за оддалечено гаснење на мотор и многу други. Користењето на дополнителната опрема или приклучувањето/инсталацијата на сензори со понудената хардверска опрема зависат од типот, моделот и годината на производство на возилата и треба да бидат дополнително разгледувани.

Автоматска оперативна контрола

Автоматизација на брзината на возилата преку креирање сопствени географски региони на мапа и автоматска контрола на брзината во рамките на овие региони со различни лимити на брзината. Кога брзината е надмината, системот ви праќа аларми и креира извештаи.

Автоматизација на контрола на работно време преку поставување правила за возилата во рамките на работното време/надвор од него или за време на викенд.

Автоматизација на дозволени места на посета и контрола на ноќно паркирање преку креирање специфични географски региони (ваши места за продажба, магацини, бензински станици, места за дистрибуција на стока итн.) со правила за влез, излез, стопирања во рамките на овие региони. Притоа, системот ви праќа аларми при прекршување на правилата и креира извештаи.

Интернет (GPRS) сообраќајот во национална мрежа потребен за нормално функционирање на услугата е вклучен во претплатата;

За да се користи Fleet Management услугата, потребна е специјална хардверска единица која се инсталира во возилото/возилата на корисникот.

video icon За Fleet management

Прашања и одговори

Системот може да праќа известувања преку еден од следните технологии:

  • SMS
  • eMail

Извештаите кои можете да ги добиете вклучуваат: детален приказа за возилата, возачите, потрошувачка на гориво, рути итн.

Техничката поддршка вклучува: Поправка на сите проблеми што ќе се појават во гарантен рок; Дијагностика во реално време и мониторирање на квалитетот на сервисот; Рестартирање и иницијализација на нефукционална опрема во возила преку мрежа; Електронска дијагностика на штета (во случај ресетирањето преку мрежа да не успее да го елимира проблемот); Управување со грешки; Генерирање на детални статусни извештаи за состојбата на секое возило на неделна основа (оперативно, не е во употреба, тип на грешка, сензор работи/не работи, итн.)

Десктоп верзија