Дополнителни услуги

Зелен број - 0800

Понудете бесплатни информации за вашата компанија, вашите услуги или производи, преку телефон

Скратен број

Повик кон скратен број или итна служба

Преносливост на број

Задржете го постојниот број и преминете во мрежата на Македонски Телеком

Регистрација на домен

Регистирање нови и пререгистрирање постојни .mk домени во Македонски Телеком