FlatNET Pro

Што добивате со FlatNET Pro?

FlatNET Pro е услуга наменетa за деловни корисници кои имаат потреба од неограничен пристап кон Интернет, со симетричен проток, загарантирана брзина и статичка IP адреса.

FlatNET Pro овозможува 24-часовен пристап на Интернет од повеќе компјутери со статички јавни IP адреси, чијшто број зависи од потребите на корисникот и брзината на пристапот.

Со FlatNET Pro се стекнува можност Вашите сервери (Web ,Mail, Application, Collaboration) да бидат максимално достапни и сигурни на Интернет и да овозможат пристап и онлајн услуги на голем број корисници.


Услугата вклучува:

  • Kорисничка опрема од бизнис класа од врвни производители: Cisco, Alcatel, Actelis;
  • Симетричен пристап со брзини до 100 Мbit/s;
  • Неограничен сообраќај во upload/download;
  • 24-часовна регуларна поддршка;
  • Дополнителна безбедносна поддршка на барање на корисникот;
  • Највисоко ниво на сервисно опслужување (SLA);
  • Пакет од e-адреси;
  • Пакет од статички IP адреси;
  • WEB хостинг простор 10 GB;
  • Пристап на MRTG апликација за анализа на сообраќајот.