FlatNET Pro

Çka përfitoni me FlatNET Pro?

FlatNET Pro është shërbim dedikuar për shfrytëzuesit afaristë që kanë nevojë për qasje të pakufizuar në Internet, me rrjedhë simetrike, shpejtësi të garantuar dhe IP adresë statike.

FlatNET Pro mundëson qasje 24 orë në Internet nga më tepër kompjuterë me IP adresa publike statike, numri i të cilave varet nga nevojat e shfrytëzuesit dhe shpejtësia e qasjes.

Me FlatNET Pro fitohet mundësia që Serverët tuaj (Web ,Mail, Application, Collaboration) të jenë maksimalisht në dispozicion dhe të sigurt në Internet dhe të mundësojnë qasje dhe shërbime onlajn për numër të madh shfrytëzuesish.


Shërbimi përfshin:

  • Pajisje përdoruesi të klasit afarist nga prodhues kulmor: Cisco, Alcatel, Actelis;
  • Qasje simetrike me shpejtësi deri 100 Мbit/s;
  • Trafik të pakufizuar për upload/download;
  • Mbështetje të rregulltë 24 orë;
  • Mbështetje shtesë sigurie me kërkesë të shfrytëzuesit;
  • Nivel më të lartë të shërbimit të mirëmbajtjes (SLA);
  • Pako të e-adresave;
  • Pako të IP adresave statike;
  • WEB hosting hapësirë 10 GB;
  • Qasje në aplikacionin MRTG për analizën e trafikut.