SHFRYTËZONI INTERNETIN TUAJ MOBIL ME MENÇURI

Smartfonët e plasojnë botën në duartë tona dhe ato u bënë burim kryesor i informacioneve dhe argëtimit.

Interneti mobil ka evoluar në autostradë super të shpejtë i cili e lehtëson komunikimin profesional dhe privat por me rritjen e shpejtësisë së tij dhe mundësinë për shkarkimin e sasive të mëdha të dhënave: dokumente, video, fotografi, ne shpenzojmë më tepër megabajtë për dallim nga e kaluara. Gjithashtu, vetë përmbajtja që gjendet në hapësirën e internetit ka ndryshuar me kalimin e kohës. Nga teksti, përmbajtja ka migruar drejt fotografive 360о shumë cilësore, deri te videot me rezolucion të lartë me çka edhe më tepër e rrisin internet trafikun që konsumohet.

Për këtë arsye, për kënaqësi më efikase në përmbajtjet tuaja më të preferuara, paraprakisht pa e tejkaluar internetin e përfshirë në tarifën tuaj, krijuam vend ku mund të gjeni këshilla të dobishme dhe udhërrëfyes se si të shfrytëzoni internetin tuaj mobil në mënyrë racionale dhe dhe të mençur.

  • QASJE E KUFIZUAR NË APLIKACIONE
  • AZHORNIMI PËRMES WI-FI
  • SHFRYTËZIMI I MË TEPËR LLOGARIVE
  • SINKRONIZIMI I E-POROSIVE
  • SHIKIMI I VIDEOVE NË YOUTUBE
  • VIDEO NË RRJETET SOCIALE
  • APLIKACIONE PËR LUNDRIM
  • DEAKTIVIZIMI I INTERNETIT MOBIL

QASJE E KUFIZUAR NË APLIKACIONE

KONFIGURONI PAJISJEN TUAJ PËR SHFRYTËZIM RACIONAL TË INTERNETIT MOBIL

KONFIGURONI PAJISJEN TUAJ PËR SHFRYTËZIM RACIONAL TË INTERNETIT MOBIL

AZHORNIMI PËRMES WI-FI

KONFIGURONI AZHORNIMIN E APLIKACIONEVE QË TË KRYHET VETËM PËRMES WI-FI

KONFIGURONI AZHORNIMIN E APLIKACIONEVE QË TË KRYHET VETËM PËRMES WI-FI

SHFRYTËZIMI I MË TEPËR LLOGARIVE

KONFIGURONI LLOGARITË E PËRDORUESVE NË NJË PAJISJE NË PËRPUTHJE ME PRIORITETET TUAJA

KONFIGURONI LLOGARITË E PËRDORUESVE NË NJË PAJISJE NË PËRPUTHJE ME PRIORITETET TUAJA

SINKRONIZIMI I E-POROSIVE

DEFINONI SASINË E TË DHËNAVE QË DËSHIRONI TË SINKRONIZOHET NË ARKËN TUAJ ELEKTRONIKE

DEFINONI PERIUDHËN NË TË CILËN DËSHIRONI TË SINKRONIZOHET ARKA E JUAJ ELEKTRONIKE

SHIKIMI I VIDEOVE NË YOUTUBE

OPTIMIZONI KUALITETIN E VIDEOVE GJATË SHIKIMIT TË PËRMBAJTJEVE TË TYRE PËRMES INTERNETIT MOBIL

OPTIMIZONI KUALITETIN E VIDEOVE GJATË SHIKIMIT TË PËRMBAJTJEVE TË TYRE PËRMES INTERNETIT MOBIL

VIDEO NË RRJETET SOCIALE

DEAKTIVIZONI SHKARKIMIN AUTOMATIK TË VIDEO PËRMBAJTJEVE NË RRJETET SOCIALE PËRMES INTERNETIT MOBIL

DEAKTIVIZONI SHKARKIMIN AUTOMATIK TË VIDEO PËRMBAJTJEVE NË RRJETET SOCIALE PËRMES INTERNETIT MOBIL

APLIKACIONE PËR LUNDRIM

SHFRYTËZONI NË MËNYRË TË KUFIZUAR APLIKACIONET PËR LUNDRIM

SHFRYTËZONI NË MËNYRË TË KUFIZUAR APLIKACIONET PËR LUNDRIM

DEAKTIVIZIMI I INTERNETIT MOBIL

VETËM DEAKTIVIZIMI I INTERNETIT MOBIL NUK DO TA RACIONALIZOJË KONSUMIN TUAJ MUJOR

VETËM DEAKTIVIZIMI I INTERNETIT MOBIL NUK DO TA RACIONALIZOJË KONSUMIN TUAJ MUJOR

SI E SHFRYTËZONI INTERNETIN

Youtube

Kohëzgjatja e shfrytëzimit Interneti i shfrytëzuar

4 min.

11MB

Facebook (pa video)

Kohëzgjatja e shfrytëzimit Interneti i shfrytëzuar

15 min.

5MB

Radio striming

Kohëzgjatja e shfrytëzimit Interneti i shfrytëzuar

10 min.

15MB

Google Maps

Kohëzgjatja e shfrytëzimit Interneti i shfrytëzuar

10 min.

6MB

Verzioni desktop