Преносливост на број

Услугата Преносливост на број Ви овозможува задржување на постојниот број заедно со префиксот, при преминување во мрежата на Македонски Телеком.
Доколку сакате да пренесете број, поднесете барање за склучување претплатнички договор со пренесување број во мобилната мрежа на Македонски Телеком, во кое било од нашите продажни места.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
Цена
Еднократен надомест 200 ден.236 ден.