Напомена

Согласно новиот правилник според кој сите регистрирани домени во .mk зоната ќе треба да се пререгистрираaт во период од 01.04.2014 до 31.03.2015, ве информираме дека постапката за пререгистрација е идентична со процедурата за нова регистрација. Пререгистрацијата на домените ќе може да се изврши во период од 30 дена до датумот на валидност на доменот. На пример ако доменот е валиден до 01.12.2014, пререгистрацијата може да се изврши од 01.11.2014 до 01.12.2014.

Прочитајте повеќе информации во Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен

Проверка на слободен домен

pageArea reserved, leave empty!!!