Регистрација на домен

Македонски Телеком – овластен регистрар на .mk домени

Регистирањето нови и пререгистрирањето на постојните .mk домени можете да го направите и во Македонски Телеком, кој со либерализацијата на пазарот, стана овластен регистрар за управување со .mk доменот.

Покрај регистрација на врвниот домен .mk, Македонски Телеком е овластен и за регистрирање на секундарните домени: edu.mk, org.mk, com.mk, net.mk, inf.mk.

Што е потребно за прва регистрација и пререгистрација на домен

  • Пополнето барање со веродостојни податоци, со печат и потпишано од овластено лице на правниот субјект, односно од лицето регистрант ако станува збор за физички лица.
  • Потребно е да приложите лична карта, доколку сте приватен корисник, или извод од Централен регистар, доколку сте деловен корисник.
  • Изводот од централен регистар  (тековна состојба на правен субјект) кој треба да биде во оригинал и не постар од 6 месеци (во случај доколку нема поставено печат од страна на регистрантот).

Каде да аплицирате?

Потребната документација за регистрација и пререгистација на домен можете да ја доставите во најблиската Телеком продавница или на вашиот продажен агент.

Цени

Заштедете време и пари и регистрирајте го вашиот домен на период подолг од една година.

Период на регистрација Прва регистрација Обнова на регистрација
1 година (*) 899 ден. 699 ден.
2 години 1.350 ден. 1.350 ден.
3 години 2.000 ден. 2.000 ден.
5 години 3.100 ден. 3.100 ден.
10 години 6.100 ден. 6.100 ден.

(*) Обезбедуваме бесплатнa едногодишна регистрација и пререгистрација за кориcниците на веб хостинг услугата и продуктите: Office Complete, Office Complete Optic, Max Optic Pro, MaxADSL Pro, FlatNET Pro).

Напомена

Согласно новиот правилник според кој сите регистрирани домени во .mk зоната ќе треба да се пререгистрираaт во период од 01.04.2014 до 31.03.2015, ве информираме дека постапката за пререгистрација е идентична со процедурата за нова регистрација. Пререгистрацијата на домените ќе може да се изврши во период од 30 дена до датумот на валидност на доменот. На пример ако доменот е валиден до 01.12.2014, пререгистрацијата може да се изврши од 01.11.2014 до 01.12.2014.

Прочитајте повеќе информации во Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен

Проверка на слободен домен

pageArea reserved, leave empty!!!