BUSINESS CALL ПАКЕТИ СО ПОВЕЌЕ ГОВОРНИ КАНАЛИ

за разговори преку фиксна телефонска линија

Изберете Business Call 5, 10, 20 или 30, согласно вашите потреби.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Business Call 5 S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денар/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи

Business Call 5 M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи


  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Business Call 10 S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денар/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи

Business Call 10 M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи


  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Business Call 20 S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денар/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи

Business Call 20 M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи


  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Business Call 30 S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денар/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи

Business Call 30 M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи


Меѓународни разговори

Пакети и попусти за меѓународни разговори
Меѓународни зони Цена
Соседство 20 денари/минута23,60 денари/минута
Балкан 30 денари/минута35,40 денари/минута
Европа 40 денари/минута47,20 денари/минута
Свет 50 денари/минута59,00 денари/минута

Правила за користење

За неограничените разговори важи политика за фер користење од 250 часа месечно за Business Call 5, 500 часа за Business Call 10,1000 часа за Business Call 20 и 1500 часа за Business Call 30 .Доколку месечниот износ на разговорите го надмине нивото вклучено во пакетите, разговорите се наплаќаат по цена од 1,00 денари/минута 1,18 денари/минута за разговор кон фиксни мрежи и 5,4 денари/минута 6,37 денари/минута за разговор кон мобилни мрежи.