Пакети за меѓународни разговори

Пакети за меѓународни разговори Вклучени минути во пакетот Месечна претплата без ДДВ Месечна претплата со ДДВ
Пакет меѓународни разговори - 50 50 499 ден. 588,82 ден.
Пакет меѓународни разговори - 100 100 799 ден. 942,82 ден.
Пакет меѓународни разговори - 200 200 1.199 ден. 1414,82 ден.
  • Минутите вклучени во пакетот важат за сите меѓународни зони (1-7).
  • Претплатата и вклучените минути се распределуваат пропорционално на деновите во месецот кога Корисникот е активен.
  • Неискористените минути од тековниот месец не се префрлаат во наредниот месец.
  • Пакетот се обновува автоматски, се до негова деактивација од страна на Корисникот.
  • Со испраќање на SMS на бројот 142566 со текст INT корисникот може да провери уште колку неискористени минути има во пакетот.

Попуст за меѓународни разговори

Намалете ги трошоците на вашите меѓународни разговори! Со најновата бизнис понуда за меѓународни повици, добијте попуст од дури 30% и комуницирајте поефикасно со вашите партнери и пријатели во странство.

Јавете се во Бизнис контакт центарот на 120 и активирајте ја оваа понуда за само 150 денари месечна претплата без ДДВ.

  • Попустот важи за повици кон Европа, САД, Австралија и Канада.
pageArea reserved, leave empty!!!