{{cart.Items.length}}

Конечно безгрижни при користењето на вашите нови уреди!

Заштитете го вашиот нов смартфон без да се грижите дека може да му се случи нешто.

Осигурете го вашиот нов смартфон и заштитете го од она што не е вклучено во гаранцијата.

S M L XL
Месечен надомест за 24 месеци 49 ден. 99 ден. 199 ден. 299 ден.
Времетрање 24 месеци 24 месеци 24 месеци 24 месеци
Сума на осигурување до 15.375 ден. до 24.600 ден. до 43.050 ден. до 73.800 ден.
  • Типот на осигурителниот пакет кој може да се активира зависи од основната цена на купениот уред, без дополнителни попусти и бенефиции.
  • Осигурувањето започнува во 24:00 часот на денот наведен како почеток на осигурувањето во потврдата за осигурување.
  • Условите и карактеристиките на производот се дефинирани од осигурителната компанија Еуролинк осигурување АД Скопје, а плаќањето ќе биде реализирано на 24 месечни рати преку вашата телефонска сметка.
  • Осигурувањето е склучено според Општите услови за осигурување на имот и Дополнителните услови за осигурување на електронска опрема на Еуролинк осигурување
pageArea reserved, leave empty!!!