Конечно безгрижни
при користењето на вашите
нови уреди!

Заштитете го вашиот нов смартфон без да се грижите дека може да му се случи нешто.

Осигурете го вашиот нов смартфон и заштитете го од она што не е вклучено во гаранцијата.

S M L XL
Месечен надомест за 24 месеци 49 ден. 99 ден. 199 ден. 299 ден.
Времетрање 24 месеци 24 месеци 24 месеци 24 месеци
Сума на осигурување до 15.375 ден. до 24.600 ден. до 43.050 ден. до 73.800 ден.
pageArea reserved, leave empty!!!