Осигурување на електронска опрема

  • Осигурете го вашиот нов електронски уред и заштитете го од тоа што не е вклучено во гаранцијата, а осигурувањето плаќајте го на рати преку својата телефонска сметка

Конечно безгрижни при користењето на вашите нови уреди!

Одберете една од двете опции и дополнително заштитете го вашиот нов уред без да се грижите дека може да му се случи нешто.

Осигурување на електронска опремаStartComfort
Месечен надомест 149 ден. 249 ден.
Вкупен годишен надомест 1.788 ден. 2.988 ден.
Времетраење 24 месеци 24 месеци
Сума на оштета  
  до 24.800 ден.
(400 €)
до 37.200 ден.
(600 €)

Условите и карактеристиките на производот се дефинирани од осигурителната компанија, а плаќањето ќе биде реализирано на месечни рати преку вашата телефонска сметка.

Осигурителната полиса е достапна за сите постојни и нови корисници и важи од моментот на купувањето на новата елетронска опрема од Македонски Телеком.

Во случај на прекин на договорот со Македонски Телеком во текот на првата година на осигурителната полиса, корисниците кои плаќаат на рати ќе треба да ги доплатат сите заостанати месечни рати до истекот на првата година, по што можат да бараат оштета за штета на уред, до крајот на првата година на осигурување на уредот.

Дополнителни услови за осигурување на електронска опрема на Еуролинк

pageArea reserved, leave empty!!!