Конечно безгрижни при користењето на вашите нови уреди!

Бидете безгрижни
при користењето на вашиот нов смартфон

Одберете го вашиот нов смарфон и уживајте во користењето без да се грижите дека може да му се случи нештo.

Осигурувањето е склучено според Општите услови за осигурување на имот и Дополнителните услови за осигурување на електронска опрема на Еуролинк осигурување

Редовна понуда за осигурување на уреди

S M L XL
Месечен надомест за 24 месеци 49 ден. 99 ден. 199 ден. 299 ден.
Времетрање 24 месеци 24 месеци 24 месеци 24 месеци
Сума на осигурување до 15.375 ден. до 24.600 ден. до 43.050 ден. до 73.800 ден.
Десктоп верзија