Business call ПАКЕТИ

за разговори преку фиксна телефонска линија

Со Business Call добивате:

  • Неограничени разговори кон сите фиксни и мобилни мрежи
  • НОВО: Двојно повеќе вклучени минути за разговори кон меѓународни мрежи во L тарифата
  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Business Call S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денари/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи

Business Call M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

Business Call L

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

100 мин. кон меѓународни мрежи


Цените се однесуваат на фиксна телефонска линија со еден говорен канал.

Дополнителни можности и услуги

  • На секоја телефонска линија може да се активира втор говорен канал по цена од 200 денари 236 денари месечно.
  • Дополнителни услуги (идентификација на повик, повик на чекање и пренасочување) е вклучен во претплатата на Business Call пакетите.

Меѓународни разговори

Пакети и попусти за меѓународни разговори
Меѓународни зони Цена
Соседство 20 денари/минута23,60 денари/минута
Балкан 30 денари/минута35,40 денари/минута
Европа 40 денари/минута47,20 денари/минута
Свет 50 денари/минута59,00 денари/минута

Правила за користење

  • За неограничените разговори важи политиката за фер користење од 150 часа месечно. Доколку месечниот износ на разговорите го надмине нивото вклучено во пакетите, разговорите се наплаќаат по цена од 1,00 денари/минута 1,18 денари/минута за разговор кон фиксни мрежи и 5,4 денари/минута 6,37 денари/минута за разговор кон мобилни мрежи.
  • По надминување на вклучените разговори кон меѓународни фиксни и мобилни мрежи , разговорите се наплаќаат според моделот за меѓународени разговори со 4 зони: Соседство, Балкан, Европа и Свет.