PAKO BUSINESS CALL

për biseda përmes linjës fikse të telefonit

Me Business Call fitoni:

  • Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjetave fikse dhe mobile
  • RISI: Dyfish më tepër minuta të përfshira për biseda drejt rrjetave ndërkombëtare në tarifën L
  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH

Business Call S

Biseda të pakufizuara në rrjetin e Telekom

5,4 denarë/minutë 6,37 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera mobile
1 denarë/minutë 1,18 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera fikse

Business Call M

Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave

Business Call L

Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave

100 min. drejt rrjetave ndërkombëtare


Çmimet kanë të bëjnë për linjë fikse telefonike me një kanal folës.

Mundësi dhe shërbime plotësuese

  • Në çdo linjë telefonike mund të aktivizohet kanal i dytë folës me çmim prej 200 denarë 236 denarë në muaj.
  • Shërbime plotësuese (identifikimi i thirrjes, thirrje në pritje dhe ridrejtim të thirrjes) është e përfshirë në parapagesën për pakot Business Call.

Biseda ndërkombëtare

Pako për biseda ndërkombëtare
Zonat ndërkombëtare Çmimi
Fqinjësi 20 denarë/minutë 23,60 denarë/minutë
Ballkan 30 denarë/minutë 35,40 denarë/minutë
Evropë 40 denarë/minutë 47,20 denarë/minutë
Botë 50 denarë/minutë 59,00 denarë/minutë

Rregullat e përdorimit

  • Për bisedat e pakufizuara vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 150 orë në muaj. Nëse shuma mujore e bisedave e tejkalon nivelin e përfshirë në pako, bisedat faturohen me çmim prej 1,00 denarë/minutë 1,18 denarë/minutë për biseda drejt rrjetave fikse dhe 5,4 denarë/minutë 6,37 denarë/minutë për biseda drejt rrjetave mobile.
  • Pas tejkalimit të bisedave të përfshira drejt rrjetave fikse dhe mobile ndërkombëtare, bisedat faturohen sipas modelit për biseda ndërkombëtare me 4 zona: Fqinjësi, Ballkan, Evropë dhe Botë.