Магазин бр.2

Кон архивата Погледнете ги минатите броеви

Февруари, 2024
Број 2

Дигитално присуство на компаниите во онлајн светот

Дигиталното присуство претставува поставување на вашата компанија онлајн во дигиталниот свет и овозможува видливост на истата за клиентите, потенцијалните клиенти и деловни партнери

Хибридна организација и пренос на настан

Соодветното управување со времето стана предизвик и важен предуслов за зголемување на продуктивноста на компаниите.

Брз интернет пристап за поддршка на вашиот бизнис

Портфолиото на Македонски Телеком нуди повеќе опции за обезбедување интернет пристап

Решенија за е - здравство на OTE

Овие дигитални алатки опфаќаат широк опсег на апликации и функционалности

Дигитален сликовен весник

Македонски Телеком го има потребното решение и експертиза за реализација на ваков тип на услуга.

Безбедносен оперативен центар - решение за сајбер безбедност

Безбедносниот оперативен центар (SOC - Security Operation Center) е систем којшто функционира како централизирана точка за надзор

Десктоп верзија