Скратен број

Повици кон скратени броеви и итни служби

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
Итни служби Цена за минута разговор
192 - Полиција 0 ден.0 ден.
193 - Противпожарна служба 0 ден.0 ден.
194 - Брза помош 0 ден.0 ден.
195 - Центар за управување со кризи 0 ден.0 ден.
Скратени броеви Цена за минута разговор
120 - Контакт центар за деловни корисници 0 ден.0 ден.
122 - Контакт центар за приватни корисници 0 ден.0 ден.
126 - Известување за телеграми и покани цена за национални разговорицена за национални разговори
185 - Точно време 2 ден./повик2,36 ден./повик
188 - Информации за телефонски броеви во Телеком мрежата 33,89 ден./повик39,99 ден./повик
190 - Контакт центар на Агенцијата за електронски комуникации 0 ден.0 ден.
196 - Служба за помош на пат цена за национални разговорицена за национални разговори
197 - Царинска управа 0 ден.0 ден.
198 - Управа за јавни приходи 0 ден.0 ден.
199 - Министерство за внатрешни работи 0 ден.0 ден.
15 ххх скратени броеви цена за национални разговорицена за национални разговори

Надоместоци за скратени броеви и за нумерација

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
Годишен надомест за доделување на број 15xx / 15xxx / 13xxx
*

Можност за плаќање на 12 рати

Петцифрен број 15xxx,13ххх 14.400 ден.16.992 ден.
Mесечен надомест 150 ден.177 ден.
Годишен надомест за доделување на број 05ххx
*

Можност за плаќање на 12 рати

- за еден број 12.240 ден.14.443 ден.
- за серија од 10 броеви 110.160 ден.129.989 ден.