Бесплатен телефон - Зелен број 0800

Доближете ги вашите услуги до корисниците

Преку услугата Зелен број 0800 им овозможувате на вашите корисници да дојдат до информации за вашата компанија и вашите услуги, преку бесплатен телефонски број (0800 XXXXX).
Остварениот повик кон овој телефонски број е на сметка на вашата компанија, а е бесплатен за повикувачот.

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ
Надоместоци
Еднократен надомест за инсталација 2.500 ден.2.950 ден.
Годишен надомест за доделување на број 08ххx
*

Можност за плаќање на 12 рати

- за еден број 2.880 ден.3.398 ден.
- за серија од 10 броеви 18.000 ден.21.240 ден.
Месечен надомест 1.450 ден.1.711 ден.
Цени за разговори Цена по минута
нормална / евтина тарифа
За повици од фиксна мрежа на Телеком 1,36 ден. / 0,96 ден.1,60 ден. / 1,13 ден.
За повици од мобилни мрежи 8,99 ден. / 8,99 ден.10,61 ден. / 10,61 ден.
За повици од други фиксни мрежи 2,36 ден. / 1,26 ден.2,78 ден. / 1,49 ден.
pageArea reserved, leave empty!!!