BUSINESS OFFICE ПАКЕТИ

За Фиксна комуникација, Интернет и Cloud


  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Business Office S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута 6,37 денари/минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денари/минута1,18 денари/минута
за разговори кон
други фиксни мрежи

500 GB интернет

До 10Mbps/1Mbps

Web hosting 1GB, 10 email адреси

Business Office M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

Неограничен интернет

До 20Mbps/1Mbps

Web hosting 1GB, 10 email адреси

Business Office L

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

100 минути кон меѓународни мрежи

Неограничен интернет

До 200Mbps/200Mbps

Web hosting 1GB, 10 email адреси


  • Цените се однесуваат на фиксна телефонска линија со еден говорен канал.

Дополнителни можности и услови

  • На секоја телефонска линија може да се активира втор говорен канал по цена од 200 денари месечно.236 денари месечно.
  • Во M пакетот може да се овозможи зголемување на брзината на 200 Mbps со месечна доплата од 399 денари.471 денари.
  • Вклучените бесплатни Cloud услуги корисникот може да ги активира по потреба.
  • Дополнителни услуги (идентификација на повик, повик на чекање и пренасочување) е вклучен во претплатата на Business Office пакетите.

Меѓународни разговори

Пакети и попусти за меѓународни разговори
Меѓународни зони Цена
Соседство 20 денари/минута23,60 денари/минута
Балкан 30 денари/минута35,40 денари/минута
Европа 40 денари/минута47,20 денари/минута
Свет 50 денари/минута59,00 денари/минута

Правила за користење

  • За неограничените разговори важи политиката за фер користење од 150 часа месечно. Доколку месечниот износ на разговорите го надмине нивото вклучено во пакетите, разговорите се наплаќаат по цена од 1,00 денари/минута 1,18 денари/минута за разговор кон фиксни мрежи и 5,4 денари/минута 6,37 денари/минута за разговор кон мобилни мрежи.
  • По надминување на вклучените разговори кон меѓународни фиксни и мобилни мрежи , разговорите се наплаќаат според моделот за меѓународени разговори со 4 зони: Соседство, Балкан, Европа и Свет.
pageArea reserved, leave empty!!!