MAXTV – ПОВЕЌЕ ОД ТЕЛЕВИЗИЈА!

Уживајте во супериорно ТВ искуство со најдобрата телевизија - MaxTV, која ви нуди:

MaxTV за MAGENTA 1 BUSINESS и OFFICE COMPLETE

Месечен надоместок за MaxTV 399 ден.
Еднократен надомест за инсталација бесплатно
Еднократен надомест за втор
медија приемник (самоинсталација)  
846.61 ден.
Месечен надомест за 3,4 и 5ти ТВ приклучок* 117.80 ден.

Цените се без ДДВ.

*Приклучување на повеќе од 2 медија приемници е достапно за Magenta 1 Business интернет L пакетот и Office Complete Optic.

MaxTV за БИЗНИС КОРИСНИЦИ

MaxTV услугата е достапна за деловни корисници кои имаат активна телефонска линија од Македонски Телеком.

Времетраење на договорот 2 години 1 година Неопределено
Месечен надомест 592.37 ден. 999 ден. 1,199 ден.
Еднократен надомест за инсталација 1,694.07 ден.
1,694.07 ден.
2,541.53 ден.
Еднократен надомест за втор медија приемник (самостојна инсталација) 846.61 ден. 846.61 ден. 846.61 ден.

Цените се без ДДВ.

pageArea reserved, leave empty!!!