MaxTV за бизнис корисници

 • До 80 ТВ канали
 • Видеотека со повеќе од 200 филмски и 600 ТВ наслови
 • Можност за втор приемник
 • Можност за дополнителни програмски пакети
 • 24 часа техничка поддршка на 122

Опис

MaxTV услугата е достапна за деловни корисници кои имаат активна телефонска линија од Македонски Телеком.

MaxTV корисничката опрема вклучува интегриран уред за пристап (Home Gateway) и медија приемник МП 300, кои се во сопственост на Македонски Телеком.

На една телефонска линија може да се инсталираат најмногу два ТВ приемника, а за поврзување потребен е втор медија приемник МП 100.


MaxTV  
ТВ услуга Дигитална телевизија со вклучено снимање, паузирање и премотување
ТВ канали Повеќе од 80 ТВ канали
Опрема Модем/рутер (Home Gateway HGW) и медија приемник МП 300 (150 часа капацитет за снимање) (1)
MaxTV видеотека Неограничен пристап
Цената на филмовите од Видеотеката зависи од типот на содржината
Изнајмување содржини од ТВ архива: Бесплатно
ТВ-тека
Програма од последните 3
дена, достапна без да ја снимате
вклучен
Дополнителни програмски пакети По избор на корисникот

Дополнително за деловните корисници на Office Complete пакетите, MaxTV пакетот е достапен по повластени услови и тоа без еднократен надомест за оние кои во рамките на пакетот користат Home Gateway.

MaxTV деловните корисници имаат можност за купување на ТВ приемници по повластени цени и услови.

(1) Уредите се во сопственост на Македонски Телеком.

Цени

Времетраење на договорот 2 години 1 година Неопределено
Месечен надомест 699 ден. 1.179 ден. 1.415 ден.
Еднократен надомест
(инсталација обезбедена од Македонски Телеком)
1.999 ден.
1.999 ден.
2.999 ден.
Еднократен надомест на рати
 
12х179 ден.
24 х 99 ден.
12х179 ден.
24 х 99 ден.
Нема можност за плаќање на рати
Еднократен надомест за втор медија приемник (самостојна инсталација) 999 ден. 999 ден. 999 ден.
Еднократен надомест за втор медија приемник (инсталација од страна на Македонски Телеком) 1.499 ден. 1.499 ден. 2.499 ден.
Останати дополнителни услуги Редовни цени
MaxTV видеотека Изнајмување филм:
 • 69 ден.
 • 89 ден.
  Цената на филмовите од Видеотеката зависи од типот на содржината.
  Изнајмување содржини од ТВ архива: Бесплатно
 • ТВ-тека Бесплатно

  Цените се со вклучен ДДВ.

  Office Complete Попуст

  За деловните корисници на Office Complete пакетите, MaxTV пакетот е достапен по повластени услови и цени, без еднократен надомест за оние кои во рамките на пакетот користат Home Gateway.


  Времетраење на договорот Неопределено (1)
  Месечен надомест 500 ден.
  Еднократен надомест (инсталација обезбедена од Македонски Телеком)
  Можност за плаќање на рати
  1.499 ден.
  12х139 ден.
  Еднократен надомест (самоинсталација)
  Можност за плаќање на рати
  999 ден.
  12 х 89 ден.
  Еднократен надомест за втор медија приемник (самоинсталација) 999 ден.
  Еднократен надомест за втор медија приемник (инсталација обезбедена од Македонски Телеком) 1.499 ден.
  Останати дополнителни услуги Редовни цени
  MaxTV видеотека Изнајмување филм:
  • 69 ден.
  • 89 ден.
  Цената на филмовите од Видеотеката зависи од типот на содржината
  Изнајмување содржини од ТВ архива: Бесплатно

  Цените се со вклучен ДДВ.

  (1) Услугата е со договор со неопределено времетраење. Со раскинување на договорот за Office Complete се раскинува и договорот за MaxTV со Office Complete.

  Опрема

  За правилно функционирање на MaxTV пакетот потребен е соодветно инсталиран и конфигуриран уред за интегриран пристап и медија приемник. Уредите ги обезбедува Македонски Телеком.

  Oпремата вклучува:

  • Speedport W 503V уред за интегриран пристап
  • Сплитер
  • Еден стандарден телефонски кабел
  • Еден адаптер за телефонски кабел кон Ethernet (RJ-45 во RJ-11)
  • Кабел за поврзување на DSL конекторот на уредот за интегриран пристап со сплитерот (сив)
  • Кабел за поврзување на телефонскиот конектор на уредот за интегриран пристап (зелен)
  • Етернет кабел со конектор (RJ-45) (жолт)
  • Адаптер за напојување
  • Два телефонски адаптери TAE во RJ-11
  • медија приемник
  • Далечински управувач
  • Електричен кабел
  • SCART кабел
  • HDMI кабел
  • Mрежен етернет кабел

  Упатствата за инсталација и употреба на уредите можете да ги преземете ТУКА.

  Доколку во процесот на поставување и користење на опремата ви е потребна помош, јавете се на бесплатниот телефонски број 0800 12345 во Службата за техничка поддршка на корисници.

  pageArea reserved, leave empty!!!