Pako për biseda ndërkombëtare


Që ti reduktoni shpenzimet tuaja, aktivizoni pako mujore me biseda të përfshira ose, pako mujore me të cilën do të fitoni 30% zbritje të çmimeve drejt vendeve të huaja, të vlefshme për modelin tuaj tarifor.

Pakot aktivizohen duke u lajmëruar në 120, përmes agjentit shitës ose në ndonjë prej shitoreve të Telekom-it.


PAKO ME BISEDA TË PËRFSHIRA DREJT VENDEVE TË HUAJA

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
  Pako biseda ndërkombëtare - 50 Pako biseda ndërkombëtare - 100 Pako biseda ndërkombëtare - 200
Çmimi pakos 499 den.589 den. 799 den.943 den. 1.199 den.1.415 den.
Minuta të përfshira në pako 50 min. 100 min. 200 min.

PAKO PËR ZBRITJE TË BISEDAVE ME VENDET E HUAJA

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
  Pako për 30% zbritje të çmimeve
Parapagesa mujore 150 den.177 den.

Zbritja vlen për thirrjet drejt Evropës, SHBA-ve, Australisë dhe Kanadasë.

Verzioni desktop