Office Fax

 • Мобилност - услугата е достапна секаде каде што има интернет
 • Доверливост – документите ги добиваат само оние кои имаат доделен пристап
 • Ефикасност - факсот се испраќа брзо и лесно како е-пошта
 • Еколошки - хартија и тонер се користат само кога е неопходно

Опис

 • Мобилност - достапна секаде каде што има интернет
 • Доверливост - факс-документите ги добиваат само оние кои имаат пристап
 • Ефикасност - факсот се праќа брзо и лесно како e-пошта
 • Еколошки - хартија и тонер се користат само кога е неопходно

Праќајте и примајте факсови на вашата е-mail, без притоа да користите стандардна факс машина.

Office Fax услугата овозможува:

 • Факсовите што ви ги праќаат вашите соработници од факс машина, наместо на факс, да ги добивате како е-пошта;
 • На вашите соработници што сè уште користат стандардна факс машина да им пратите факс од вашата е-пошта, а тие да го добијат на својата факс машина;
 • Дополнително, имате можност за избор на формат во кој ќе пристигнуваат и ќе бидат пратени факс документите (.pdf и .tiff).

Во секое време имате можност да ги уредите податоците за e-адресата на која ќе пристигнуваат пораките, како и форматот на факс документите, преку веб порталот Мој Телеком.

Дополнителни информации за услугата во Контакт центарот на 120 или во Телеком продавниците.

Цени без ДДВ

  Office Fax за договор на 2 години Office Fax за договор на 1 година Office Fax за неопределено
Еднократен надомест
Надомест за инсталација (редовни цени) 83,90 ден. 83,90 ден. 168,64 ден.
Месечен надомест
Месечен надомест (по број) 126,27 ден. 168,64 ден. 211,02 ден.
Тарифирање на сообраќај
Сообраќај во фиксната мрежа на Македонски Телеком (локален и национален) бесплатно бесплатно редовни цени
Сообраќај кон кон други фиксни мрежи (локален и национален) 20% попуст 10% попуст редовни цени
Сообраќај кон мобилните мрежи на Македонски Телеком, ONE и VIP 20% попуст 10% попуст редовни цени
Меѓународен сообраќај 30% попуст 15% попуст редовни цени

Цените без вклучен ДДВ.


Magenta 1 Business корисници
Сите Magenta 1 Business корисници можат да ја користат услугата Office Fax без дополнителен надоместок.
Тарифирање на сообраќај
Сообраќај во фиксната и мобилната мрежа на Телеком бесплатно
Сообраќај кон други фиксни мрежи 1 ден.
Сообраќај кон други мобилни мрежи 5,4 ден.
Меѓународен сообраќај Меѓународни цени >

Цени со ДДВ

  Office Fax за договор на 2 години Office Fax за договор на 1 година Office Fax за неопределено
Еднократен надомест
Надомест за инсталација (редовни цени) 99 ден. 99 ден. 199 ден.
Месечен надомест
Месечен надомест (по број) 149 ден. 199 ден. 249 ден.
Тарифирање на сообраќај
Сообраќај во фиксната мрежа на Македонски Телеком (локален и национален) бесплатно бесплатно редовни цени
Сообраќај кон кон други фиксни мрежи (локален и национален) 20% попуст 10% попуст редовни цени
Сообраќај кон мобилните мрежи на Македонски Телеком, ONE и VIP 20% попуст 10% попуст редовни цени
Меѓународен сообраќај 30% попуст 15% попуст редовни цени

Цените се со вклучен ДДВ.


Magenta 1 Business корисници
Сите Magenta 1 Business корисници можат да ја користат услугата Office Fax без дополнителен надоместок.
Тарифирање на сообраќај
Сообраќај во фиксната и мобилната мрежа на Телеком бесплатно
Сообраќај кон други фиксни мрежи 1,18 ден.
Сообраќај кон други мобилни мрежи 6,37 ден.
Меѓународен сообраќај Меѓународни цени >

Упатства

Упатство
Office Fax упатство за корисници на фиксни услуги преземи
Office Fax упатство за Magenta 1 Business корисници преземи
pageArea reserved, leave empty!!!