PAKO BUSINESS OFFICE

Për komunikim fiks, Internet dhe Cloud

 • Shpejtësi të rritura deri 100 Mbps
 • Më tepër internet të përfshirë në Office Business S
 • 100 minuta komunikim të përfshirë drejt rrjetave ndërkombëtare
 • Shërbimi MaxTV përfshirë edhe përmbajtjet ekskluzive sportive për vetëm 399 den.
 • Çmime pa TVSH
 • Çmimet me TVSH

Business Office S

Biseda të pakufizuara në rrjetin e Telekom

5,4 denarë/minutë 6,37 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera mobile
1 denarë/minutë1,18 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera fikse

500 GB internet

Deri 10Mbps/1Mbps

Web hosting 1GB, 10 email adresa

Business Office M

Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave

Interneti pakufizuar

Deri 20Mbps/1Mbps

Web hosting 1GB, 10 email adresa

Business Office L

Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave

100 min. drejt rrjetave ndërkombëtare

Interneti pakufizuar

Deri 100Mbps/100Mbps

Web hosting 1GB, 10 email adresa


 • Çmimet kanë të bëjnë për linjë fikse telefonike me një kanal folës.

Mundësi dhe kushte plotësuese

 • Në çdo linjë telefonike mund të aktivizohet kanal i dytë folës me çmim prej 200 denarë në muaj.236 denarë në muaj.
 • Në pakon M mund të arrihet rritja e shpejtësisë deri 100 Mbps me pagesë shtesë mujore prej 399 denarë.471 denarë.
 • Cloud sherbimet e përfshira falas mund ti aktivizoni sipas nevojës.
 • Shërbime plotësuese (identifikimi i thirrjes, thirrje në pritje dhe ridrejtim) është përfshirë në parapagesë për pakot Business Office.

Biseda ndërkombëtare

Pako për biseda ndërkombëtare
Zonat ndërkombëtare Çmimi
Fqinjësi 20 denarë/minutë 23,60 denarë/minutë
Ballkan 30 denarë/minutë 35,40 denarë/minutë
Evropë 40 denarë/minutë 47,20 denarë/minutë
Botë 50 denarë/minutë 59,00 denarë/minutë

Rregullat e shfrytëzimit

 • Për bisedat e pakufizuara vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 150 orë në muaj. Nëse shuma mujore e bisedave e tejkalon nivelin e përfshirë në pako, bisedat faturohen me çmim prej 1,00 denarë/minutë 1,18 denarë/minutë për biseda drejt rrjetave fikse dhe 5,4 denarë/minutë 6,37 denarë/minutë për biseda drejt rrjetave mobile.
 • Pas tejkalimit të bisedave të përfshira drejt rrjetave fikse dhe mobile ndërkombëtare, bisedat faturohen sipas modelit për biseda ndërkombëtare me 4 zona: Fqinjësi, Ballkan, Evropë dhe Botë.
pageArea reserved, leave empty!!!