{{Title}}

{{DatePublished}}

{{Content}}
Десктоп верзија
Емилија Андоновска Менување на приоритетите: во новата технолошка ера, најважно е искуството на корисниците