Андреас Елснер

Главен извршен директор

Назим Буши

Главен оперативен директор

Славко Пројкоски

Главен директор за финансии

Слободанка Гиевска

Главен директор за човечки ресурси и регулатива

Бранко Станчев

Главен оперативен директор за бизнис корисници

Мирослав Јовановиќ

Главен директор за техника и ИТ

Главен оперативен директор за приватни корисници

pageArea reserved, leave empty!!!