Никола Љушев

Главен извршен директор

Славко Пројкоски

Главен директор за финансии

Бранко Станчев

Главен комерцијален директор

Мирослав Јовановиќ

Главен директор за техника и ИТ

pageArea reserved, leave empty!!!