Во табелата подоле се прикажани рутирачки кодови на службата за итни повици споени со бројот на служба за итни повици во формат: [стандардизирани специјални броеви+ рутирачки кодови на службата за итни повици]:

- Табела за рутирачки броеви на станици на службата за итни повици
Десктоп верзија