ОДНОСИ СО ИНВЕСТИТОРИ – КОНТАКТ 

Сектор за контрола сметководство и даноци

„Кеј 13-ти Ноември“ бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Е-адреса: IR@telekom.mk

Лице за контакт со инвеститори: Златко Кузмановски

Телефон: +389 70 200 919

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија