Контакт за медиуми

press@telekom.mk Е-адреса

ПРЕС ЦЕНТАР

Соопштенија за медиуми

23.03.2023

Најголемата оптичка мрежа во Македонија

Македонски Телеком ја има најголемата оптичка мрежа во земјата со повеќе од 270 000 домаќинства со пристап до оптика, а секоја година овозможуваме уште 25 000 нови. Неодамна прославивме 100 000 корисници на оптика коишто, по тој повод, можат да активираат поголеми оптички брзини без дополнителен надомест.

21.03.2023

Македонски Телеком прославува 100 000 корисници на оптика

Македонски Телеком прославува 100 000 корисници на оптика коишто, по тој повод, ќе можат да активираат поголеми оптички брзини без дополнителен надомест.

07.03.2023

Македонски Телеком забрзано ја шири оптичката мрежа

Македонски Телеком продолжува со интензивно ширење на оптичката мрежа насекаде низ Македонија.

Информации

04.08.2022

ЈАВЕН ПОВИК за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Собрание на Друштвото со Јавен повик

Фото галерии

Десктоп верзија