Македонски Телеком, водечкиот национален телекомуникациски оператор е дел од Групацијата Дојче Телеком.

Македонски Телеком нуди говорни и податочни услуги на фиксна и мобилна мрежа, со долгогодишно искуство и водство на пазарот.
Исто така, Македонски Телеком постојано воведува меѓународна експертиза, иновативни решенија и најсовремени технолошки трендови.
Компанијата нуди портфолио на услуги за приватни и деловни корисници, кои се обезбедуваат од едно место и се фокусира на Cloud и ИКТ решенија со цел да обезбеди најдобро корисничко искуство.
За таа цел, во согласност со најновите телекомуникациски трендови, Македонски Телеком постојано се фокусира на современите потреби и барања на корисниците.

Клучни аспекти:

  • Македонски Телеком е прва компанија во Европа и во Групацијата Дојче Телеком со мрежа целосно базирана на интернет протокол.
  • Компанијата прва во земјата воведе 4G мрежа, а како резултат на континуираните инвестиции во инфраструктурата, на крајот од 2016 година со 4Г мрежа се покриени 60 отсто од територијата на Република Северна Македонија и 80 отсто од населението.
  • Според испитувањето на мислењето на корисниците од страна на агенцијата “БРИМА”, најголем дел од граѓаните во Република Северна Македонија сметаат дека мобилната мрежа на Македонски Телеком е најдобра во земјава и дека ги оправдува нивните очекувања.
  • Телеком продавницата во ГТЦ во Скопје беше избрана за најдобар трговски објект за 2016 година во делот на услуга во категоријата „Компјутерска, аудио – видео и телекомуникациска опрема“. Признанието е доделено согласно добиените резултати по спроведеното истражување од страна на SWOT Research, во соработка со секторот за локален економски развој на Град Скопје.
  • Македонски Телеком во 2016 година доби престижна награда за проектот „Паметен град“ (Smart City) од Светската алијанса за информациони технологии и услуги - WITSA. Преку проектот „Паметен град“ се имплементираше современ интегриран систем за автоматска локација на возилата и електронска наплата во јавниот градски превоз, со што започна трансформацијата на Скопје во модерен и паметен град, по примерот на светските метрополи.
pageArea reserved, leave empty!!!